თითქმის სამი წელია, რაც ვეფხისტყაოსანი გრაფიკულ რომანად გამოიცა. დავით მაჭავარიანის ილუსტრაციებით გაფორმებულმა წიგნმა მკითხველს ნაწარმოები ხელახლა შეაყვარა და პერსონაჟებიც განსხვავებულად გააცნო.

ამ ტესტში მოცემულია დავით მაჭავარიანის ილუსტრაციები, რომლებიც დაგეხმარებათ შეამოწმოთ, თუ როგორ გახსოვთ ვეფხისტყაოსანი.

ტესტი: რამდენად კარგად გახსოვს ვეფხისტყაოსანი?

ტესტის დაწყება

1 / 10 ვეფხისტყაოსნის რომელი ეპიზოდია ილუსტრაციაზე გამოსახული?

სულაკაურის გამომცემლობა

2 / 10 გაიხსენეთ, რას ეუბნება ვაზირი როსტევანს თინათინის გამეფებასთან დაკავშირებით?

სულაკაურის გამომცემლობა

3 / 10 ვინ არის ილუსტრაციაზე გამოსახული?

სულაკაურის გამომცემლობა

4 / 10 რომელი ეპიზოდია გამოსახული ამ ილუსტრაციაზე?

სულაკაურის გამომცემლობა

5 / 10 ვინ ვის ემუქრება ილუსტრაციაზე?

სულაკაურის გამომცემლობა

6 / 10 შეგიძლია, გაიხსენო, რომელი ეპიზოდია?

სულაკაურის გამომცემლობა

7 / 10 როგორ დამთავრდა ნადირობა?

სულაკაურის გამომცემლობა

8 / 10 ვინ არის და სადაურია ილუსტრაციაზე გამოსახული პერსონაჟი?

სულაკაურის გამომცემლობა

9 / 10 ვინ არის ამგვარად აღწერილი: "მთვარისა მსგავსი, შვენებით მზისაგან ვერ-შეფრობილი"?

სულაკაურის გამომცემლობა

10 / 10 რა უძღვნა ტარიელმა ნესტანს საჩუქრად?

სულაკაურის გამომცემლობა

იტვირთება...
ერთი წუთით...