საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის განცხადებით, კონსტიტუციის ცალსახა მოთხოვნას წარმოადგენს ის, რომ შრომისა და გადაადგილების თავისუფლება შეიზღუდოს პარლამენტის და არა მთავრობის მიერ.

"ამჟამად საკონსტიტუციო სასამართლოს წარმოებაშია საიას 2 საქმე[2], რომელიც ზემოთხსენებული უფლებების მთავრობის მიერ შეზღუდვის კონსტიტუციურობის საკითხს ეხება. საიას არაკონსტიტუციურად მიაჩნია შრომის და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის პარლამენტიდან მთავრობაზე დელეგირება. ამის მიზეზია ის, რომ საქართველოს კონსტიტუციის მე-14 მუხლის მე-2 პუნქტით, გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვა უნდა მოხდეს მხოლოდ კანონით, ხოლო კონსტიტუციის 26-ე მუხლის პირველი პუნქტით, შრომის თავისუფლების რეგულირება ხდება ორგანული კანონით. როგორც ჩვეულებრივ კანონს, ისე ორგანულ კანონს იღებს საქართველოს პარლამენტი", — აცხადებს საია.

საიას თქმით, საკონსტიტუციო სასამამართლოს წარმოებაში ამჟამად მათი 2 საქმეა, რომელიც აღნიშნული უფლებების მთავრობის მიერ შეზღუდვის კონსტიტუციურობის საკითხს ეხება. შრომისა და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის პარლამენტიდან მთავრობაზე დელეგირება საიას არაკონსტიტუციურად მიაჩნია.

"საკონსტიტუციო სასამართლომ აღნიშნულ სარჩელთაგან ერთ-ერთი საოქმო ჩანაწერით არსებითად განსახილველად მიიღო ჯერ კიდევ 2020 წლის 5 ივნისს, სარჩელის სასამართლოში რეგისტრაციიდან მე-11 დღეს. ხოლო მეორე სარჩელი საოქმო ჩანაწერით არსებითად მიღებულ იქნა 2020 წლის 12 ნოემბერს, სარჩელის სასამართლოში რეგისტრაციიდან დაახლოებით ხუთ თვეში. აღსანიშნავია, რომ საკონსტიტუციო სასამართლოს ამ დრომდე არ განუხილავს არც ერთი სარჩელი," — წერია განცხადებაში.

საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საკონსტიტუციო სასამართლოს მოუწოდებს, დროულად განიხილოს წარმოებაში არსებული საქმეები, რომელიც შრომისა და გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვის მთავრობაზე დელეგირების კონსტიტუციურობას ეხება. მათი თქმით, აღნიშნული სარჩელების განხილვის დროში გაწელვა ადამიანის უფლებათა დაცვის ხარისხს კიდევ უფრო დააზიანებს, კონსტიტუციური მართლმსაჯულების ეფექტიანობას კითხვის ნიშნის ქვეშ დააყენებს და საკონსტიტუციო სასამართლოს მიმართ საზოგადოების ნდობას შეარყევს.