2018 წლის 30 ივლისიდან საქართველოს საკონსტიტუციო სასამართლომ მარიხუანის მოხმარებისთვის ადმინისტრაციული სასჯელი გააუქმა. მიუხედავად ამისა, სასამართლოს არ უმსჯელია მარიხუანის მოპოვების გზებსა თუ სხვადასხვა ოდენობით მის შეძენა-შენახვა-კულტივაციაზე და კანონით თითოეულზე ჯერ კიდევ სხვადასხვა სანქციაა განსაზღვრული.

ამიტომ, მასრა — კანაფის გასახვევი ქაღალდის პირველი ქართული ბრენდი — სოციალურ პასუხისმგებლობად მიიჩნევს ამ საკითხთან დაკავშირებით საზოგადოების სწორ ინფორმირებას მარტივი და გასაგები ენით.

დასაწყისისთვის, მოდი, შევამოწმოთ, რამდენად კარგად იცნობ მარიხუანას და მასზე არსებულ კანონებს:

ტესტი: რა იცი მარიხუანისა და მასზე არსებული კანონების შესახებ?

ტესტის დაწყება

1 / 10 აირჩიე ჩამოთვლილი სიტყვებიდან, რომელია მარიხუანის ტიპი?

Gfycat

Reddit

Reddit

Reddit

Reddit

2 / 10 უფრო მეტად როგორ მარიხუანას იყენებენ სამედიცინო მიზნებით?

Giphy

Giphy

Giphy

3 / 10 კანონიერია თუ არა ცარიელ ქუჩაში ან პარკში მარიხუანის მოწევა, თუკი გარშემო არავინაა?

Giphy

Giphy

Imgur

4 / 10 კანონის მიხედვით, რა ასაკამდე არის შეზღუდული მარიხუანის მოხმარება?

Giph

5 / 10 იკრძალება თუ არა მარიხუანის ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა არასრულწლოვნის თანდასწრებით?

Giphy

Giphy

Giphy

6 / 10 რა ტიპის სანქციას ითვალისწინებს ძალიან მცირე ოდენობით (5 გრამამდე გამომშრალი) მარიხუანის ფლობა?

Giph

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

7 / 10 და 5-დან 70 გრამამდე შეძენა-შენახვის შემთხვევაში რა ხდება?

Giphy

Giphy

8 / 10 რა არის გათვალისწინებული კანონში მარიხუანის მცენარის სახლში მოყვანაზე?

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

9 / 10 არის თუ არა დასჯადი მარიხუანის ზემოქმედების ქვეშ ყოფნა საჭის მართვისას?

Giphy

Gifer

Gifer

Gifer

10 / 10 მონიშნეთ, რა შემთხვევაში არ შეგექმნებათ კანონთან პრობლემა მარიხუანას მოწევის გამო?

Netflix

Giphy

Giphy

Giphy

Giphy

იტვირთება...
ერთი წუთით...