კოალიცია მედიის ადვოკატირებისათვის წევრი ორგანიზაციები კომუნიკაციების კომისიას წინასაარჩევნო და საარჩევნო პროცესებში მედიის მონიტორინგისას ობიექტური და მიუკერძოებელი დამკვირვებლის როლი შესრულებისკენ მოუწოდებენ.

კოალიციაში აცხადებენ, რომ გაეცნენ კომუნიკაციების კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ პროექტს "საარჩევნო პროცესში მედიის მონაწილეობისა და მისი გამოყენების წესის დამტკიცების შესახებ" და მიაჩნიათ, რომ პროექტის აღნიშნული სახით მიღებამ, შესაძლოა, მნიშვნელოვანი ხარვეზები წარმოქმნას და ახალი საფრთხე გახდეს პლურალისტული მედიაგარემოსთვის საქართველოში. მათივე თქმით, შესაძლოა, ამავე დროს, ზიანი მიაყენოს კომისიის, როგორც საარჩევნო პროცესების გაშუქებაზე დამოუკიდებელი მონიტორის რეპუტაციას.

"2012 წელს კოალიციის წევრი ორგანიზაციები კრიტიკულად ვაფასებდით მარეგულირებელი კომისიის მიერ შემოთავაზებულ თავდაპირველ ვერსიას, თუმცა ცვლილებები, რომელსაც 2020 წელს გვთავაზობს კომუნიკაციების კომისია კიდევ უფრო აუარესებს სტანდარტს შემდეგი გარემოებების გამო", — აცხადებენ კოალიციაში.

ერთ-ერთი ცვლილება ტერმინთა განმარტების ხარვეზია. განსხვავებით 2012 წლის რედაქციისაგან, სადაც მითითებული იყო, რომ მედია ამ დადგენილების მიზნებისათვის არის საზოგადოებრივი მაუწყებელი, მაუწყებლობის შესახებ საქართველოს კანონის საფუძველზე ავტორიზებული ან/და ლიცენზირებული მაუწყებელი, გაზეთი, განახლებულ რედაქციაში ეს განმარტება ამოღებულია. არ არის დათქმა, თუ რომელ მედია სუბიექტებს მოიაზრებს კანონი მონიტორინგის ვალდებულებებში.

"მედიის ძირითადი/ფართო განმარტება სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ საქართველოს კანონითაა ფორმულირებული, რომლის თანახმადაც, მედია არის მასობრივი კომუნიკაციის ბეჭდვითი ან ელექტრონული საშუალება, მათ შორის, ინტერნეტი. შეუძლებელია საარჩევნო მონიტორინგი გავრცელდეს ყველა ტიპის მედიაზე, დაუშვებელია ონლაინ მედია მოექცეს კონტროლის ქვეშ წინასაარჩევნო და საარჩევნო პროცესების გაშუქებისას. ამიტომაც საჭიროდ მიგვაჩნია, კომისიამ დროულად გამოასწოროს აღნიშნული ხარვეზი და დაავიწროვოს სუბიექტთა წრე", — წერია კოალიციის მიერ გავრცელებულ მიმართვაში.

კოალიციის სრული განცხადება შეგიძლია წაიკითხოთ აქ.