საერთაშორისო რესპუბლიკური ინტიტუტის კვლევის თანახმად, ივნისის მონაცემებით, გამოკითხულთა 56 პროცენტი საქართველოს ნატოში გაწევრიანებას მხარს უჭერს, ხოლო 19 პროცენტს კი ნატოს წევრობის ყველაზე მნიშვნელოვან სარგებლად უსაფრთხოება მიაჩნია. ასევე, გამოკითხვაში მონაწილე პირთა 35 პროცენტს ნატოში გაწევრიანების გზაზე საქართველოს ყველაზე დიდ დაბრკოლებად ოკუპირებული რეგიონების სტატუსი მიაჩნია.

IRI

IRI

რაც შეეხება საქართველოს ევროკავშირში გაწევრიანებას, გამოკითხულთა 64 პროცენტი სრულად უჭერს მხარს და ევროკავშირის წევრობის ყველაზე დიდ სარგებლად 43 პროცენტს ძლიერი ეკონომიკა მიაჩნია.

საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა (IRI) კვლევები 2020 წლის 4 ივნისისა და 2 ივლისის პერიოდში ჩაატარა. საქართველოს მასშტაბით, შემთხვევითი შერჩევის შედეგად, პირისპირ ინტერვიუს სახით გამოკითხულია 18 წლის და მეტი ასაკის 1 500 რესპონდენტი. საშუალო ცდომილების ზღვარი +/- 2,5%-ია.