მთავრობის მიერ წარდგენილი გეგმის თანახმად, 2020 წლის ანტიკრიზისული ბიუჯეტი 15 923 800 000 ლარი იქნება. დოკუმენტი ფინანსთა მინისტრის მოადგილემ, გიორგი კაკაურიძემ წარადგინა.

როგორც პრეზენტაციაზე აღინიშნა, კორონავირუსით გამოწვეული კრიზისის გამო, ბიუჯეტში, შემოსავლის სახით, 1,8 მილიარდი ლარის კლებას პროგნოზირებენ. ამავე დროს, ბიუჯეტში საჭირო დამატებითი რესურსი დანაკლისის გარეშე შეადგენს 3,4 მილიარდ ლარს და მოიცავს მთავრობის ანტიკრიზისული გეგმით გათვალისწინებული ყველა ღონისძიებისთვის საჭირო იმ ფინანსურ რესურსს:

 • დაქირავებით დასაქმებულები, რომელებმაც დაკარგეს ხელფასი, 6 თვის განმავლობაში 200-ლარიანი დახმარების გასაწევად გათვალისწინებულია 450 მილიონი ლარი;
 • სამუშაო ადგილების შენარჩუნების მიზნით დაწესებული საშემოსავლო გადასახადის შემცირება 250 მილიონი ლარი;
 • თვითდასაქმებულთა ერთჯერადი 300-ლარიანი დახმარებებისთვის 75 მილიონი ლარი;
 • მოსახლეობის კომუნალური ხარჯების სუბსიდირებისთვის 170 მილიონი ლარი;
 • 65-დან 100 ათას სოციალურ სარეიტინგო ქულამდე მყოფი ოჯახების დახმარება (ოჯახის წევრების რაოდენობის შესაბამისად) 6 თვის განმავლობაში 48 მილიონი ლარი;
 • 100 ათას სოციალურ სარეიტინგო ქულამდე მყოფი მრავალშვილიანი ოჯახების 100 ლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში 13 მილიონი ლარამდე;
 • მკვეთრად გამოხატული შშმ პირების და შშმბავშვების 100 ლარიანი დახმარება 6 თვის განმავლობაში 24 მილიონი ლარი;
 • StopCoV ფონდის ანგარიშზე მობილიზებული თანხა 133,5 მილიონი ლარი;
 • საკარანტინო სივრცეებით მომსახურების ანაზღაურებისა და ფრენების სუბსიდირებისთვის 45 მილიონი ლარი;
 • ვირუსის გავრცელების პრევენციისა და ჯანდაცვის ხარჯებისთვის 285 მილიონი ლარი;
 • ჯანდაცვის ინფრასტრუქტურის მზადყოფნის გაუმჯობესებისთვის 60 მილიონი ლარი;
 • საკრედიტო-საგარანტიო სქემის დასაფინანსებლად 330 მილიონი ლარი;
 • სასტუმროების საპროცენტო ხარჯის სუბსიდირებისთვის 70 მილიონი ლარი;
 • ტურისტული ობიექტების ქონების გადასახადისგან გათავისუფლება 45 მილიონი ლარი;
 • მცირე გრანტების გასაცემად 20 მილიონი ლარი;
 • სამშენებლო სექტორის მხარდაჭერა (მათ შორის დევნილთა სახლების გაზრდილი შესყიდვები) 40 მილიონი ლარი;
 • სოფლის მეურნეობის სექტორის ხელშეწყობა 139 მილიონი ლარი;
 • დღგ-ს დამატებით დაბრუნებისთვის 600 მილიონი ლარი;
 • კომერციული ბანკებისთვის ლარის გრძელვადიანი ლიკვიდობის შესაქმნელად 600 მილიონი ლარი.