საგანგებო მდგომარეობის დროს ცხელი ხაზის, 144-ის მიერ გადაადგილებისთვის 15 527 ერთჯერადი ნებართვა გაიცა. ამის შესახებ COVID-19-ის წინააღმდეგ საქართველოს მთავრობის მიერ გატარებული ღონისძიებების ანგარიშშია საუბარი.

საგანგებო მდგომარეობა ქვეყანაში 21 აპრილიდან 22 მაისის ჩათვლით მოქმედებდა. 144-მა მუშაობა 30 მარტიდან დაიწყო. 17 აპრილიდან ამოქმედდა დამატებითი მიმართულება 144-1-ის სახით, რომელიც უზრუნველყოფდა გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში, ავტოტრანსპორტით გადაადგილების ნებართვის გაცემას, ხოლო 25 აპრილიდან ასევე ამოქმედდა რეგიონალური ცხელი ხაზი 144-2.

როგორც ანგარიშშია აღნიშნული, ნებართვები გაიცემოდა მხოლოდ მთავრობის მიერ დაშვებული აქტივობის განხორციელების და დაშვებული მიზნით გადაადგილებისთვის. მაგალითად, გადაუდებელ შემთხვევაში აფთიაქში წამლის შესაძენად, ექიმთან ვიზიტისთვის, ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების გამო ხანდაზმულ მშობელთან აუცილებელი ვიზიტისთვის, გაუთვალისწინებელი შემთხვევების გამო სასოფლო-სამეურნეო მიზნებისთვის და ა.შ.