უზენაესი და საკონსტციტუციო სასამართლოების ხუთი მოსამართლე დეკლარაციის არასწორად შევსებისთვის დააჯარიმეს. ამის შესახებ საჯარო სამსახურის ბიუროს 2019 ანგარიშშია საუბარი. დეკლარაციის არასწორად შევსებისთვის თანამდებობის პირი ჯარიმდება ხელფასის 20 პროცენტით, არანაკლებ 500 ლარით.

ანგარიშის მიხედვით, დეკლარაცია არასწორად შეავსო საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარე ზაზა თავაძემ. გარდა ამისა, დეკლარაციის არასწორად შევსებისთვის საკონსტიტუციოს მოსამართლე ევა გოცირიძეც დააჯარიმეს. მოსამართლე მანანა კობახიძეს კი გაფრთხილება მისცეს.

რაც შეეხება უზენაეს სასამართლოს, დეკლარაციის არასწორად შევსებისთვის სამი მოსამართლე დაჯარიმდა. მათ შორის არიან ვასილ როინიშვილი, მერაბ გაბინაშვილი და ნინო ქადაგიძე. გაბინაშვილი და ქადაგიძე უზენაეს სასამართლოში უვადო მოსამართლეებად 2019 წლის დეკემბერში აირჩიეს.

საჯარო სამსახურის ეროვნული ბიუროს ინფორმაციით, 2019 წელს შემოწმებული საჯარო მოხელეებიდან ნახევარზე მეტს დეკლარაცია დარღვევებით აქვს შევსებული. უწყებაში აცხადებენ, რომ შეამოწმეს 596 თანამდებობის პირი, რომელთაგანაც 254 დააჯარიმეს, 75 კი გააფრთხილეს. მათივე თქმით, ერთი თანამდებობის პირის დეკლარაცია პროკურატურაში გადაიგზავნა.

უწყების განცხადებით, უარყოფითად შეფასებული დეკლარაციებიდან 63%-ს დარღვევა ჰქონდა საანგარიშო პერიოდში მიღებული შემოსავლის არასწორად დადეკლარირების გამო. ასევე, 63% უარყოფითად შეფასდა ოჯახის წევრების მონაცემების არასწორად მითითების გამო.

მათივე თქმით, დარღვევების 41% მოდიოდა უძრავი ქონების გამოტოვებასა ან/და არასწორად მითითებაზე, 38% საბანკო ანგარიშებზე არსებული ნაშთების არასრულად შევსებაზე, 24% კი ისეთი სამეწარმეო საქმიანობების გამოტოვებაზე, რომლებსაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში ბრუნვა არ ქონდათ.

გარდა ამისა, უწყებაში ამბობენ, რომ დარღვევების 22%-ში დეკლარანტს არ ჰქონდა სწორად დაანგარიშებული ხელშეკრულებით მიღებული მატერიალური შედეგი, ან არ იყო დადეკლარირებული ხელშეკრულება, რომლის ღირებულებაც აღემატება კანონმდებლობით დადგენილ დეკლარირებისათვის სავალდებულო ზღვარს.

დეკლარაციების11%-ის უარყოფითად შეფასება კი იმან განაპირობა, რომ დოკუმენტები კანონით დადგენილ ვადაში არ წარადგინეს.