2016 წლის 31 მარტის მონაცემებით, საქართველოს სახელმწიფო ვალმა 13.2 მილიარდი ლარი შეადგინა. ფინანსთა სამინისტრო ბიუჯეტის შესრულების 2016 წლის პირველი კვარტლის შედეგებს აქვეყნებს. ანგარიშს დღეს, 10 მაისს პარლამენტში, გაერთიანებული კომიტეტების სხდომაზე ფინანსთა მინისტრის მოადგილე გიორგი კაკაურიძე წარადგენს.

დოკუმენტის თანახმად, სახელმწიფო საშინაო ვალი, დაახლოებით, 2,8 მილიარდ ლარს შეადგენს, საგარეო კი - 10,4 მილიარდს, რაც მთლიანი სახელმწიფო ვალის 79%-ია. ფინანსთა სამინისტროს განმარტებით, აღნიშნული საკრედიტო რესურსის დიდი ნაწილი მიღებულია მრავალმხრივი და ორმხრივი დონორებისგან თუ პარტნიორებისგან, ინფრასტრუქტურული
პროექტების დასაფინანსებლად.

ფინანსთა სამინისტროს ანგარიშში ნათქვამია, რომ სახელმწიფო საგარეო ვალდებულებების მომსახურებისა და დაფარვისათვის საქართველოს 2016 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან იანვარ-მარტში 106,1 მილიონი ლარი დაიხარჯა , საიდანაც ძირითადი იყო 76,3 მილიონი ლარი, ხოლო 29,8 მილიონი ლარი პროცენტის თანხა.