ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი (EMC) ამბობს, რომ ადიგენის მუნიციპალიტეტში, კიკიბოსა და დერცელში ქართველი მუსლიმი გლეხების მიწები მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო უკანონოდ გადასცეს.

როგორც EMC განმარტავს, ადგილობრივმა მოსახლეობამ 2018 წლის ბოლოს საჯარო რეესტრის ეროვნულ სააგენტოს მათი ოჯახებისთვის 1990 და 2000-იან წლებში სახელმწიფოს მიერ გადაცემული ნაკვეთების რეგისტრაციისთვის მიმართეს. ორგანიზაციაში ამბობენ, რომ 2018 წლის ოქტომბრიდან ეს მიწები, დაახლოებით 7 ჰექტარი, საპატრიარქოს საკუთრებაშია და მონასტრის მშენებლობაა დაწყებული.

"ამ პროცესში სახელმწიფომ სრულიად უგულებელყო ის ფაქტი, რომ ამ უძრავი ქონების მიმართ ადგილობრივ მოსახლეობას გააჩნდა სასიცოცხლო ეკონომიკური და სოციალური ინტერესი და საკუთრების უფლების ან/და მართლზომიერი მფლობელობის (სარგებლობის) დამადასტურებელი კანონით განსაზღვრული დოკუმენტები. სსიპ სახელმწიფო ქონების სააგენტომ დაარღვია კანონის მოთხოვნა და ნაკვეთები საპატრიარქოს დაინტერესებული პირების მონაწილეობის გარეშე გადასცა", — ნათქვამია EMC-ის განცხადებაში.

როგორც ორგანიზაციაში ამბობენ, მუსლიმი მოსახლეობა მონასტრის მშენებლობის წინააღმდეგი არაა და მზად არიან მიწის ნაკვეთიდან ერთი ჰექტარი ეკლესიას გადასცენ და თავადაც მიიღონ მშენებლობაში მონაწილეობა. EMC-ის განცხადებით, პრობლემის მოგვარება ვერც ერთმა სახელისუფლებო რგოლმა, მათ შორის ვერ რელიგიის საკითხთა სააგენტომ ვერ მოახერხა:

"სადავო მიწის ნაკვეთს ადგილობრივი ოჯახებისთვის სასიცოცხლო მნიშვნელობა აქვს. მრავალსულიანი ოჯახები თავს მესაქონლეობით ირჩენენ და საძოვრად ისინი სოფლის ამ ძირითად მიწის რესურსს იყენებდნენ. სოფლების რთული გეოგრაფიული მდებარეობისა და ბუნებრივი პირობების გათვალისწინებით, მოსახლეობა განიცდის სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთების სიმწირეს".

EMC ადგილობრივი მოსახლეობის ნაწილის სახელით, სახელმწიფო საკუთრებაში სადავო უძრავი ქონების ეკლესიისათვის გადაცემის შესახებ ადმინისტრაციულ-სამართლებრივ აქტებს სასამართლოში ასაჩივრებს და იმედოვნებს, სასამართლო შეაფასებს სადავო აქტების უკანონობას და სოფლის მოსახლეობის სასიცოცხლო ინტერესების კანონის შესაბამის დაცვას უზრუნველყოფს.