ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის (IDFI) კვლევით, ბოლო წლებში მნიშვნელოვნად არის გაზრდილი ცხოველთა წამების და მათდამი სასტიკი მოპყრობის (სსკ-ის 259-ე მუხლი) ფაქტებზე გამოძიების დაწყების მაჩვენებელი. ორგანიზაციამ შეისწავლა ამავე დანაშაულთან დაკავშირებული კანონმდებლობა და მისი აღსრულების მდგომარეობა საქართველოში.

ორგანიზაციის მოპოვებული მონაცემებით, ცხოველთა ძალადობისა და სასტიკი მოპყრობის ფაქტებზე სრულყოფილ სტატისტიკას არ აწარმოებენ, რაც შეუძლებელს ხდის სრული სურათის დანახვასა და პრობლემის მასშტაბის განსაზღვრას.

კვლევით დაადგინეს, რომ ცხოველისადმი არასათანადო მოპყრობის გამო ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის ფაქტზე გამოძიების დაწყების მაჩვენებლები ერთეული ხასიათისაა. ასევე, დაბალია მსგავს საქმეებზე სასამართლოთა მიერ განხილულ საქმეთა რაოდენობაც.

"სასამართლოთა მიერ უმეტეს შემთხვევაში ბრალდებულებს შეეფარდებათ ჯარიმა, ხოლო უფრო მკაცრი სასჯელი დანაშაულთა ერთობლიობის შემთხვევაში გამოიყენება", — ნათქვამია კვლევაში.

29 მაისს საქართველოს პარლამენტმა მესამე მოსმენით დაუჭირა მხარი ცხოველებისადმი სასტიკ და არასათანადო მოპყრობაზე სასჯელის გამკაცრებას. შესაბამისი ცვლილება ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლის კოდექსში შევიდა. კანონით განისაზღვრა და დაზუსტდა დანაშაულებრივი ქმედებების ჩამონათვალი და შემადგენლობა.