ნინო ბურჯანაძემ საზოგადოებრივ მაუწყებელზე თავის ეკონომიკურ პროგრამაზე ისაუბრა და მოსახლეობას რუსეთში ბაზრის გახსნასა და უმუშევრობის პრობლემის გადაჭრას დაჰპირდა:

"უმუშევრებს ჩვენ ვპირდებით 6 თვიან შემწეობას, 6 თვის შემდეგ კი ამ ადამიანებს სამუშაო ადგილებს მივცემთ. ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ქვეყანაში სოციალურად დაუცველთა ფენა შემცირდეს.

უნდა დავუბრუნოთ [მოსახლეობას] ჩვენი გასაღების ბაზარი, ბუნებრივი გასაღების ბაზარი, ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს სწორედ რუსეთის ფაქტორს, მე ვპირდები ჩვენს მოსახლეობას, რომ მათი მხარდაჭერის შემთხვევაში სრულყოფილად გაიხსნება რუსული ბაზარი და არა ისე სეგმენტურად, როგორც ეს ახლა ხდება, რუსული ბაზრის სრულყოფილად გახსნა ნიშნავს იმას, რომ იგივე ჩვენი სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია კიარ დაულპება გლეხს, არამედ მოხდება მისი გატანა, შესაბამისად შეიქმნება გადასამუშავებელი საწარმოები, ადამიანები დასაქმდებიან და უმუშევრობის პროგრამა მოგვარდება.

იქნება გასაღების ბაზარი - იქნება საწარმო. იქნება საწარმო - იქნება ნაკლები უმუშევრობა".