საქართველოს პარლამენტში დარეგისტრირდა კანონპროექტი, რომელიც სასკოლო ექსკურსიების დროს მოსწავლეთა გადაყვანას დაარეგულირებს. ცვლილებების მიზანი სასკოლო ღონისძიებისას სკოლის მოსწავლეთა ტრანსპორტირების დროს უბედური შემთხვევის რისკის მაქსიმალური შემცირებაა.

კანონპროექტის განმარტებითი ბარათის მიხედვით, ცვლილება შედის საგზაო მოძრაობის შესახებ საქართველოს კანონში და სასკოლო ღონისძიებებისას მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაყვანის წესები განისაზღვრება.

კერძოდ:

  • ავტოსატრანსპორტო საშუალების მძღოლი, რომელსაც სკოლის ორგანიზებულ ღონისძიებაზე სკოლის მოსწავლეები გადაყავს, ვალდებულია ტექდათვალიერების შესახებ ცნობა ჰქონდეს (ტრანსპორტირების თარიღი და გადაადგილების დროს შორის სხვაობა 6 თვეზე მეტი არ უნდა იყოს);
  • ტრანსპორტი აღჭურვილი უნდა იყოს შიდა და გარე ხედვის კამერებით, ცეცხლმაქრითა და პირველადი დახმარების ჩანთით. გარდა ამისა, თითოეული სავარძელი უნდა იყოს აღჭურვილი უსაფრთხოების ღვედით;
  • მგზავრთა რაოდენობა არ უნდა აღემატებოდეს ავტოსატრანსპორტო საშუალების ქარხნული წესით დადგენილი სავარძლების რაოდენობას;
  • იმ შემთხვევაში, თუ სასკოლო ღონისძიების მარშრუტი აღემატება 500 კილომეტრს, ძირითად მძღოლს თან უნდა ახლდეს სათადარიგო მძღოლი. ორივე მძღოლს შესაბამისი მართვის მოწმობა მიღებული უნდა ჰქონდეს სკოლის მოსწავლეთა გადაყვანის თარიღამდე არანაკლებ 5 წლით ადრე;
  • მძღოლი ვალდებული იქნება სკოლის მიერ ორგანიზებულ ღონისძებაზე სკოლის მოსწავლეთა გადაყვანისას წარმოადგინოს ნარკოლოგიური შემოწმების ცნობა.

კანონპროექტით საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროს წარდგინებით მთავრობას ევალება 2019 წლის პირველ ნოემბრამდე უზრუნველყოს სასკოლო ღონისძიებისას მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაყვანის წესის შემუშავება და დამტკიცება.

ცვლილებები იგეგმება ადმინისტრაციულ სამართალდარვევათა კოდექსშიც. პროექტით, სასკოლო ღონისძიებაზე მძღოლის მიერ მოსწავლეთა უსაფრთხო გადაყვანის წესის დარღვევისთვის პირი დაჯარიმდება 200 ლარის ოდენობით, იგივე ქმედების განმეორების შემთხვევაში ჯარიმა ორმაგდება.