სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სამეცნიერო-კვლევითმა ცენტრმა მეგრული ჯიშის თხის შესყიდვაზე ტენდერი გამოაცხადა. სატენდერო დოკუმენტაციაში ნათქვამია, რომ შესყიდვის მიზანი გადაშენების ზღვარზე მყოფი მეგრული ჯიშის თხის მოძიება, შენარჩუნება და საკოლექციო სანაშენო ჯგუფის შექმნაა.

ტენდერში გამარჯვებულმა კომპანიამ კვლევით ცენტრს უნდა მიაწოდოს:

  • 10 სული მეგრული ჯიშის ნეზვი თხა; არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 4 წლის; არანაკლებ 35 კილოგრამი; თეთრი ფერის;
  • 1 სული მეგრული ჯიშის თხა ბოტი; არანაკლებ 2 და არაუმეტეს 4 წლის; არანაკლებ 40 კილოგრამი; თეთრი ფერი.

შესასყიდ თხებს მოეთხოვებათ: კარგი განვითარება, ჯანმრთელობა, მეგრული ჯიშისათვის დამახასიათებელი ტიპიურობა და ჯიშის ნიშნების გამოხატვა; მაგარი კონსტიტუცია, მკვირცხლი ტემპერამენტი, კარგი ექსტერიერი მაგარი ძვალეულით.

შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება 2 500 ლარია.