პირველი აპრილიდან პირებს, რომლებსაც 2018 წლის 6 აგვისტოს 40 წელი ან მეტი შეუსრულდათ, დაგროვებითი საპენსიო სქემის დატოვება შეუძლიათ.

როგორც საპენსიო სააგენტო განმარტავს, განცხადების დაწერა შესაძლებელია საპენსიო სააგენტოს ოფისში (თბილისი, ყიფშიძის 7ბ) ან სოციალური მომსახურების სააგენტოს ფილიალებში. განცხადების დასაწერად დასაქმებულებს აქვთ მხოლოდ ორი თვე. თუ ამ ორ თვეში დასაქმებული არ დაწერს განცხადებას, ის რჩება დაგროვებითი საპენსიო სისტემის მონაწილედ.

ამასთანავე, განცხადების დაწერა შეუძლია მინდობილ პირს ნოტარიალურად დამოწმებული მინდობილობის საფუძველზე. საპენსიო სქემის დატოვების შემდეგ, დაგროვილი თანხა 30 დღის განმავლობაში დაუბრუნდებათ შემომტანებს (სახელმწიფო, დამსაქმებელი, დასაქმებული).

სააგენტოს ინფორმაციით, სქემის დატოვების შესახებ განცხადების დაწერის მსურველებმა, უნდა გაითვალისწინონ, რომ სქემაში ჩართვის თარიღად ითვლება ის თარიღი, როდესაც კომპანია/ორგანიზაციის ბუღალტერმა დახურა დეკლარაცია და გაკეთდა პირველი საპენსიო შენატანი. კანონის თანახმად, პირველი დახურული დეკლარაციის თარიღიდან სამი თვის შემდეგ, დასაქმებულს აქვს უფლება სქემა დატოვოს. პირველი საპენსიო შენატანის განხორციელების თარიღისა და გასვლის პერიოდის შემოწმება დასაქმებულს შეუძლია საპენსიო სააგენტოს ვებგვერდის პირად პროფილზე, იქ სადაც ამოწმებს საპენსიო დანაზოგს.