პარტია ქართული ოცნება, საკუთარ წინასაარჩევნო პროგრამაში, განათლების კუთხით ამომრჩეველს ჰპირდება, რომ აშენდება ადრეული და სკოლამდელი ახალი დაწესებულებები, გაუმჯობესდება ძველი შენობების ინფრასტრუქტურა და ფუნქციონირებას დაიწყებს სასკოლო მზაობის ჯგუფები, წინასასკოლო ასაკის ბავშვებისათვის.

ქართული ოცნების პროგრამის თანახმად, 2017 წლის 1 იანვრიდან, მასწავლებლების საშუალო ხელფასი 800 ლარს მიაღწევს. 2018 წლიდან კი, ხელფასები გაიზრდება ქვეყნის ბიუჯეტის ზრდის შესაბამისად

სასკოლო განათლების ხარისხის ასამაღლებლად, ქართული ოცნება აპირებს, რომ 2017-18 სასწავლო წლიდან ახალი პროგრამები და სახელმძღვანელოები დანერგოს I-VI კლასებში. ასევე, მათივე დაპირებით, გაძლიერდება ტექნიკური და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებების სწავლება და სახელოვნებო მიმართულებები.

ქართული ოცნების პროგრამის თანახმად, 2017 წლის 1 იანვრიდან, მასწავლებლების საშუალო ხელფასი 800 ლარს მიაღწევს. 2018 წლიდან კი, ხელფასები გაიზრდება ქვეყნის ბიუჯეტის ზრდის შესაბამისად:

"სწავლა-სწავლების პროცესისა და სკოლების მართვის გაუმჯობესების მიზნით, 2016-19 წლებში განხორციელდება მასწავლებელთა და დირექტორთა პროფესიული განვითარების მასშტაბური პროგრამები".

ქართული ოცნება ამომრჩეველს ჰპირდება, რომ 2016-19 წლებში, 100-მდე სკოლას სრული რეაბილიტაცია ჩაუტარდება და ყველა მათგანი საბუნებისმეტყველო ლაბორატორიებით იქნება უზრუნველყოფა, ხოლო 37 ათასზე მეტი მოსწავლე საქართველოს რეგიონებში მიიღებს საერთაშორისო სტანდარტის სკოლებს.

საარჩევნო პროგრამის თანახმად, კიდევ უფრო დაიხვეწება ერთიანი ეროვნული გამოცდების სისტემა.

უმაღლესი განათლების ხარისხის ასამაღლებლად, პარტია ქართული ოცნების წინასაარჩევნო პროგრამაში ვკითხულობთ, რომ დაინერგება საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი უმაღლესი განათლების ხარისხის მართვისა და დაფინანსების ახალი, ეფექტური მოდელები და განხორციელდება მეცნიერული კვლევის ინტეგრაცია სწავლების პროცესში.

ქართული ოცნების გეგმით, მასწავლებლის მომზადების სისტემის გაუმჯობესების მიზნით, ახალი, ინტეგრირებული საბაკალავრო–სამაგისტრო სწავლების მოდელი დაინერგება:

"უმაღლესი განათლების მქონე პირთათვის სახელმწიფო და კერძო უმაღლეს საგანმანათლებლო დაწესებულებებში ამოქმედდება მასწავლებლის მომზადების აკრედიტებული ერთწლიანი საგანმანათლებლო პროგრამები, სადაც სახელმწიფოს მიერ ყოველწლიურად დაფინანსდება 1000-მდე პირი და ხელი შეეწყობა სკოლებში მათ დასაქმებას".

ასევე, მმართველი პარტია საარჩევნო პროგრამით, ქუთაისში ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი აშენდება, რომელიც მათივე განცხადებით, წამყვანი რეგიონული ცენტრი გახდება ზუსტი, საბუნებისმეტყველო, მათემატიკური და საინჟინრო მიმართულებით.

რაც შეეხება პროფესიულ სასწავლებლებს, ქართული ოცნება გეგმავს რომ დუალური სწავლების მიდგომა დანერგოს, სადაც კადრების მოსამზადებლად სახელმწიფო და საწარმო გაინაწილებენ კომპეტენციებს, პროფესიული განათლების თეორიული და საწარმოო პრაქტიკის კომპონენტების მიმართულებით. ასევე, ქართული ოცნება აპირებს, რომ პროფესიული განათლება ხელმისაწვდომი იყოს ზრდასრულებისთვისაც.