აუდიტის სამსახურმა აფხაზეთის მთავრობის შესახებ 2017 წლის ანგარიში გამოაქვეყნა და დაადგინა, რომ აფხაზეთის მთავრობას ბიუჯეტის ხარჯვის ნაწილში ხარვეზები აქვს.

აუდიტის სამსახურმა ნაკლოვანებები რამდენიმე მიმართულებით გამოავლინა, მათ შორისაა არამიზნობრივი მივლინებები.

აუდიტის სამსახურის ცნობით, ფაქტობრივად, ვერ დასტურდება კონკრეტულად, რა სამსახურებრივი უფლებამოსილების განსახორციელებლად მიავლინეს მთავრობის აპარატის საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ურთიერთობის სამსახურის მთავარი სპეციალისტი 2-ჯერ, პოლონეთის ქალაქ კრაკოვსა და იორდანიის ქალაქ ელ-მაფრაკში.

ანგარიშში ნათქვამია, რომ მთავრობის თავმჯდომარის ბრძანების საფუძველზე კრაკოვში გამართულ კონფერენციაზე მთავარი სპეციალისტი წარსდგა მოხსენებითა და პრეზენტაციით — "საზოგადოებასთან ურთიერთობა და სახალხო მუსიკის სტილი შეერთებულ შტატებში", ხოლო ელ- მაფრაკში გამართულ კონფერენციაზე თემის — "პიარი და თანამედროვე მუსიკა, როგორც საზოგადოებასთან ურთიერთობის უმნიშვნელოვანესი ინსტრუმენტი", პრეზენტაციით.

აუდიტის სამსახურის დასკვნაში ვკითხულობთ, რომ აღნიშნული პრეზენტაციების შინაარსს მთავრობის აპარატის საქმიანობასთან არანაირი კავშირი არ აქვს, რაც ასევე დასტურდება ობიექტის მიერ მოწოდებული ინფორმაციითა და წარდგენილი პრეზენტაციებით

"აღნიშნული გამგზავრებები, მათი მიზნებიდან და შინაარსიდან გამომდინარე, საერთოდ არ ყოფილა მივლინება, მთავრობის აპარატის მიერ ორივე "მივლინებაზე" გაწეული ხარჯები, ჯამში 2 357 ლარი და 60 თეთრი გახარჯულია კანონმდებლობის მოთხოვნების შეუსაბამოდ", — ნათქვამია აუდიტის სამსახურის დასკვნაში.

აფხაზეთის მთავრობის იურიდიული სამსახურის უფროსმა, ნოდარ ჯალაღონიამ რუსთავი 2-ს განუცხადა, რომ აუდიტის დასკვნა არც თუ ისე კრიტიკულია და მათ პრობლემები უნდა გამოასწორონ.

"ეს იყო ვიზიტი საერთაშორისო კონფერენციაზე საერთაშორისო ურთიერთობის დეპარტამენტის წარმომადგენლის. ჩვენთვის მნიშვნელოვანი იყო საერთაშორისო დონეზე აფხაზეთის თემატიკაზე საუბარი", — განაცხადა ნოდარ ჯალაღონიამ.