ველოსიპედი ჯანსაღი ცხოვრების წესთან ასოცირდება და გავრცელებული შეხედულების მიუხედავად, სულაც არაა თბილისისთვის შეუთავსებელი.

უფრო მთაგორიან ქალაქებშიც დადიან ორბორბლიანი ტრანსპორტით და უფრო ხალხმრავალშიც. თუმცა, სანამ ყველანი ველოსიპედებით ვისარგებლებთ, ჯერ გავარკვიოთ, ვიცით თუ არა ველოსიპედთან დაკავშირებული მარტივი წესები და საერთოდაც, გვეკუთვნის თუ არა ველოსიპედის მართვის მოწმობა.

ტესტი: გეკუთვნის თუ არა ველოსიპედის მართვის მოწმობა?

ტესტის დაწყება

1 / 10 როცა ველოსიპედს ღამით მიაქროლებ, რომელ მხარეს უნდა გეკეთოს შუქურ-ნათურა?

2 / 10 ველოსიპედის უსაფრთხოდ მართვისთვის რომელი აღჭურვილობა გჭირდება?

3 / 10 როგორ იქცევი, როდესაც გზის გადაკვეთა ან მოხვევა გსურს?

4 / 10 სავალი გზის რომელ ნაწილში უნდა იმოძრაო ველოსიპედით სიარულისას?

5 / 10 ვისი თვალთახედვის არეში უნდა იმყოფებოდე ველოსპედით სიარულისას?

6 / 10 რა შემთხვევაშია აკრძალული ველოსიპედით გადაადგილება?

7 / 10 ველოსიპედის დგომა აკრძალულია:

8 / 10 პეკინის გამზირიდან წერეთლის გამზირამდე ველოსიპედით მისვლა ყველაზე მარტივად შესაძლებელია:

9 / 10 როგორ ფიქრობ, ეს მარშრუტი სირთულით რომელ დონეს მიეკუთვნება?

10 / 10 რა პირობითაა დასაშვები ველოსიპედით ტროტუარზე გადაადგილება?

იტვირთება...
ერთი წუთით...