2018 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოში საქონლით საგარეო სავაჭრო ბრუნვა 5 985, 9 მლნ აშშ დოლარია, რაც წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელზე 24,3 პროცენტით მეტია; აქედან ექსპორტი 1 593,6 მლნ. აშშ დოლარია, იმპორტი 4 392,3 მლნ. აშშ დოლარი. მონაცემები საქართველოს სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმა გაავრცელა.

საქსტატის ცნობით, საქართველოს უარყოფითმა სავაჭრო ბალანსმა 2018 წლის იანვარ-ივნისში 2 798,7 მლნ. აშშ დოლარი და საგარეო სავაჭრო ბრუნვის 46,8 პროცენტი შეადგინა. ამავე პერიოდში ექსპორტმა რეექსპორტის გარეშე 1 148,5 მლნ. აშშ დოლარია, რაც 16,3 პროცენტით აღემატება წინა წლის შესაბამის მაჩვენებელს.

ფოტო: საქსტატი

ფოტო: საქსტატი

ფოტო: საქსტატი

2018 წლის იანვარ-ივნისში საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვამ ევროკავშირის ქვეყნებთან 1 644,5 მლნ. აშშ დოლარი შეადგინა, რაც წინა წლის მაჩვენებელზე 25,2 პროცენტით მეტია. აქედან ექსპორტი 367,8 მლნ. აშშ დოლარი იყო (21,5 პროცენტით მეტი), ხოლო იმპორტი 1 276,7 მლნ. აშშ დოლარი (26,3 პროცენტით მეტი).

საქართველოს საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში ამ ქვეყნების წილმა 27,5 პროცენტი შეადგინა, მათ შორის ექსპორტში 23,1 პროცენტი და იმპორტში 29,1 პროცენტი (2017 წლის იანვარ-ივნისში შესაბამისად 27,3, 24,4 და 28,3 პროცენტი). ევროკავშირის ქვეყნებზე მოდიოდა სავაჭრო დეფიციტის 32,5 პროცენტი (2017 წლის იანვარ-ივნისში 30,3 პროცენტი).

2018 წლის იანვარ-ივნისში ათი უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორი ქვეყნის წილმა საქართველოს მთლიან საგარეო სავაჭრო ბრუნვაში 66,8 პროცენტი შეადგინა. უმსხვილესი სავაჭრო პარტნიორებია თურქეთი (858,1 მლნ. აშშ დოლარი), რუსეთი (650,1 მლნ. აშშ დოლარი) და ჩინეთი (510,0 მლნ. აშშ დოლარი).

2018 წლის იანვარ-ივნისში, სასაქონლო ჯგუფებიდან, საექსპორტო ათეულში პირველი ადგილი სპილენძის მადნებმა და კონცენტრატებმა დაიკავა, 242,2 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 15,2 პროცენტი შეადგინა. ფეროშენადნობების ექსპორტი 186,0 მლნ. აშშ დოლარს და შესაბამისად, მთლიანი ექსპორტის 11,7 პროცენტს უდრიდა. მესამე ადგილზე მსუბუქი ავტომობილების ჯგუფი იმყოფებოდა. ამ სასაქონლო ჯგუფის ექსპორტმა 163,5 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი ექსპორტის 10,3 პროცენტი შეადგინა.

ფოტო: საქსტატი

უმსხვილესი საიმპორტო სასაქონლო ჯგუფი 2018 წლის იანვარ-ივნისში ნავთობი და ნავთობპროდუქტები იყო, რომლის იმპორტმა 402,0 მლნ. აშშ დოლარი და მთელი იმპორტის 9,2 პროცენტი შეადგინა. მეორე ადგილზე იმყოფებოდა მსუბუქი ავტომობილების სასაქონლო ჯგუფი 272,9 მლნ. აშშ დოლარით, რაც იმპორტის 6,2 პროცენტი იყო. მესამე ადგილზე სპილენძის მადნების და კონცენტრატების სასაქონლო ჯგუფი დაფიქსირდა 181,2 მლნ. აშშ დოლარით (იმპორტის 4,1 პროცენტი).

ფოტო: საქსტატი