ინოვაციების სააგენტომ ბიზნესიდეების დასაფინანსებლად ახალი პროგრამა დაიწყო მათთვის, ვისაც საინტერესო ბიზნეს-იდეა აქვს საერთაშორისო ბაზარზე წარმატების პერსპექტივით. მოთხოვნილი გრანტის მაქსიმალური ოდენობა ასი ათას ლარს არ უნდა აღემატებოდეს.

კონკურსში მონაწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც ფიზიკურ პირებს, ასევე, იურიდიულ სუბიექტებს, რომლებიც მზად არიან, მიიღონ ფინანსური თანამონაწილეობა თავიანთი იდეების განხორციელებაში.

პროგრამის მონაწილეებმა რეგისტრაცია საგრანტო პორტალზე უნდა გაიარონ.

პროგრამის მიზანია საქართველოში საერთაშორისო პოტენციალის მქონე ინოვაციური პროდუქტების და მომსახურების შემუშავება-ათვისების და კომერციალიზაციის გზით ინოვაციების და ინოვაციური საწარმოების წარმოქმნის სტიმულირება.