სატელეკომუნიკაციო მომსახურებაზე სახელმწიფოს მიერ გამოცხადებულ კონსოლიდირებულ ტენდერში ჯეოსელი, მაგთი და ბილაინი მონაწილეობენ. განცხადების მიღება შესყიდვების სააგენტოში რამდენიმე საათის წინ დასრულდა, გამარჯვებულ(ები)ი ამ დრომდე ცნობილი არ გამხდარა.

ამ ტენდერით, სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლებს (კორპორატიულ კლიენტებს), შესაძლოა, მობილური ინტერნეტის საფასური სამჯერ გაუძვირდეთ. თუ ამ დრომდე ადმინისტრაციულ ორგანოებში დასაქმებული ადამიანები 15 GB ინტერნეტში 4,99 ლარს იხდიდნენ, ახლა შესაძლოა, იგივე თანხის გადახდა 5 GB ინტერნეტში მოუწიოს. მანამდე 5 GB ინტერნეტი 3,99 ლარი ღირდა.

იმავე მომსახურებაზე კონსოლიდირებული ტენდერი 31 იანვარს გამოცხადდა, თუმცა მასში მხოლოდ ბილაინი მონაწილეობდა. სწორედ ამ მიზეზით, შესყიდვების სატენდერო კომისიამ მიიჩნია, რომ მხოლოდ ბილაინის გამარჯვებით შესაძლო იყო "სერიოზული" რისკები გაჩენილიყო. სახელმწიფო სატენდერო კომისიის განმარტებით, უწყვეტი და შეუფერხებელი საკომუნიკაციო მომსახურებისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანი და მიზანშეწონილია, სხვა, ალტერნატიული კომპანიაც არსებობდეს.