საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარის ბრძანებით, საზოგადოებრივი მაუწყებლის სამეურვეო საბჭოს 4 წევრის-მეურვის კანდიდატურის შესარჩევად, ღია კონკურსი გამოცხადდა.

ბორდის წევრმა, სულხან სალაძემ უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის თაობაზე საკუთარი განცხადებით პარლამენტს 2018 წლის 9 თებერვალს მიმართა. სალაძემ On.ge-ს უთხრა, რომ მას მაუწყებელთან ინტერესთა კონფლიქტი არ ჰქონია. როგორც მან განმარტა, ბორდი დროის უქონლობის გამო დატოვა. წინა წლის 5 დეკემბერს სალაძე საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარე გახდა.

ამასთანავე, სამეურვეო საბჭოს თავმჯდომარეს, გრიგოლ გოგელიასა და წევრებს, გიორგი კოხრეიძეს და მარინა მუსხელიშვილს 2018 წლის 17 აპრილს უფლებამოსილების ვადა ეწურებათ.

კანდიდატთა წარდგენის თაობაზე განაცხადების შეტანა 2018 წლის 3 მარტის ჩათვლით არის შესაძლებელი.