პოლიციამ, ლესბოსელი ქალის მიმართ ჰომოფობიური ძალადობის გამო, მშობლების მიმართ შემაკავებელი ორდერი გამოსცა. ამის შესახებ ქალთა ინიციატივების მხარდამჭერი ჯგუფი (WISG) ავრცელებს განცხადებას.

ორგანიზაცია WISG ლესბოსელი ქალის ინფორმაციით წერს, რომ 2018 წლის იანვარში ის გაიქცა სახლიდან და საცხოვრებლად გადავიდა მის პარტნიორთან.

"მშობლების მხრიდან გაგრძელდა ძალადობის მუქარა და თ.-მ WISG-ის დახმარებით დაუყოვნებლივ მიმართა პოლიციას. პოლიციამ, ფსიქოლოგიური ძალადობის გამო, ორივე მშობლის მიმართ გამოსცა შემაკავებელი ორდერი. შემაკავებელი ორდერით გათვალისწინებულია: მოძალადის იმ სახლიდან მოშორება, სადაც მსხვერპლი ცხოვრობს და მოძალადისთვის მსხვერპლთან, მის სამსახურსა და იმ ადგილებთან მიახლოების აკრძალვა, სადაც მსხვერპლი იმყოფება".

ორგანიზაციის განცხადებით, ლესბოსელი ქალი ბოლო ორი წლის მანძილზე განიცდიდა ჰომოფობიურ ძალადობას.

"მშობლები სხვადასხვა ფორმით ძალადობდნენ შვილზე: ახდენდნენ ფსიქოლოგიურ ზეწოლას, ადგილი ჰქონდა ფიზიკურ ძალადობასა და "სექსუალური ორიენტაციისგან განკურნების მიზნით" მკურნალობაზე დაყოლიების მცდელობას. მიუხედავად გაუსაძლისი მდგომარეობისა, ქალი პოლიციისათვის მიმართვისგან თავს იკავებდა", - ნათქვამია განცხადებაში.

ორგანიზაციის ცნობით, ლესბოსელ ქალს შესთავაზეს ოჯახში ძალადობის მსხვერპლთა დაცვისა და დახმარების სერვისები, მაგრამ მან უარი განაცხადა, რადგან WISG-ში იღებს ფსიქოლოგის, სოციალური მუშაკის და იურისტის მომსახურებას.

ლგბტი ადამიანები ხშირად ხდებიან ოჯახში ძალადობის მსხვერპლი სექსუალური ორიენტაციისა და გენდერული იდენტობის საფუძველზე.