შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით, უწყებაში ადამიანის უფლებათა დაცვის დეპარტამენტი შეიქმნა.

დეპარტამენტის თანამშრომლების მოვალეობა იქნება ქალთა მიმართ ძალადობის, სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის, ტრეფიკინგის, არასრულწლოვანთა მიერ და მათ მიმართ ჩადენილი დანაშაულის ფაქტებზე გამოძიების მონიტორინგი.

დეპარტამენტის ფუნქცია იქნება ხარვეზების იდენტიფიცირება, მათი აღმოფხვრის მიზნით რეკომენდაციის შემუშავება და პრაქტიკაში დანერგვა. ფუნქციების შესახებ დეტალური ინფორმაცია უკვე განთავსებულია საკანონმდებლო მაცნეს ვებ-საიტზე.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, დეპარტამენტის პრეზენტაცია 23 იანვარს გაიმართება. დეპარტამენტში ვაკანტური თანამდებობების დასაკავებლად მიმდინარეობს კონკურსი.