კეთილი ოყოს თქვენი მობრძანება იომიაკონში, სოფელში სადაც ყველაფერი ყინულის სქელ საბანშია გახვეული და სადაც ყველაზე მეტად ცივა. იანვარში აქ -50C ან ნაკლები ფიქსირდება, თუმცა ეს ყველაფერი არ არის, 1924 წელს აქ ყველაზე დაბალი ტემპერატურა, -72,2C იყო.

1920-1930 წლებში იომიაკონი ირმების მწყემსთა დასასვენებელი ადგილი იყო, დღეს კი აქ 500-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს, რომელთა ძირითადი საქმიანობა მესაქონლეობაა, რადგან მკაცრ კლიმატურ პირობებში სურსათის მოყვანა თითქმის შეუძლებელია.

დღეს კი მსოფლიოში ყველაზე ცივი დასახლებული ადგილი აი ასე გამოიყურება:

ფოტო: m_troeva

ფოტო: volshebniy_misha

ფოტო: khakhsaat_djulus

ფოტო: sivtsevsema958

ფოტო: alfi__ya

ფოტო: sivtsevsema958

ფოტო: sivtseva9452

ფოტო: sivtsevsema958

ფოტო: alfi__ya

ფოტო: khakhsaat_djulus

უცნაურია, მაგრამ სოფლის სახელწოდება "Oymyakon" გაუყინავ წყალს ნიშნავს.