2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს ბიუჯეტი 1,18 მილიარდი ლარი იქნება, რაც მიმდინარე წელთან შედარებით 62 მლნ-ით მეტია. აქედან, ბიუჯეტის თანხებს 1,06 მილიარდი ლარი შეადგენს, კრედიტი - 30,3 მილიონი, გრანტი - 86,5 მილიონი.

სავარაუდოდ, 30 მილიონით გაიზრდება ზოგადი განათლების დაფინანსება და 681 მილიონი ლარი იქნება. აქედან, 598,9 მილიონი ლარი სკოლების დაფინანსებაზე გამოიყოფა. ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით, მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხელშეწყობაზე დაიხარჯება 11,9 მილიონი ლარი, ეს თანხა, 2017 წელთან შედარებით, თითქმის, 100 ათასით შემცირდება.

მოსწავლეების სახელმძღვანელობის დაფინანსება წელს თუ 16,9 მილიონი ლარი იყო, 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტით, თითქმის ექვსი მილიონით მოიმატებს და 23 მილიონი ლარი იქნება.

პროფესიული განათლების ბიუჯეტი თითქმის ექვსი მილიონით იზრდება და 38 მილიონს მიაღწევს. აქედან, 2,3 მილიონი ლარი ეროვნული უმცირესობების პროფესიული გადამზადებისთვის დაიხარჯება.

თითქმის რვა მილიონით, 135 მილიონამდე, მოიმატებს უმაღლესი განათლების დაფინანსება. მეცნიერებისა და სამეცნიერო კვლევების ხელშეწყობისთვის 62,6 მილიონი ლარი გამოიყოფა.

წლების განმავლობაში განათლების ბიუჯეტი ასე იცვლებოდა:

  • 2014 წელი - 741 112 700;
  • 2015 წელი - 825 893 500;
  • 2016 წელი - 977 840 000;
  • 2017 წელი - 1 116 165 000;
  • 2018 წელი - 1 178 770 000 (ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით).

სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტი საქართველოს პარლამენტმა უნდა განიხილოს და დეკემბერში უნდა დაამტკიცოს.