მოკლედ: სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების (ISFED) ცნობით, 10 ივნისს, თბილისის საქალაქო სასამართლომ, უკანონოდ ცნო ლალი ახალაიას კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოდან გათავისუფლება და მოპასუხეს იძულებითი განაცდურის და კომპენსაციის გადახდა დააკისრა.

  • ახალაიას ინტერესებს სასამართლოში ISFED-ის ადვოკატი თეონა კილაძე იცავდა.

რა მოხდა: ISFED-ის ინფორმაციით, 2021 წელს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრად თეა წულუკიანის დანიშვნის შემდეგ, სამინისტროს დაქვემდებარებულ დაწესებულებებში რეორგანიზაცია დაიწყო, მათ შორის, 25 ნოემბერს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოშიც:

  • "დაინიშნა ტესტირება ზოგად უნარებსა და მათემატიკაში. სააგენტოში დასაქმებული პირების პროფესიული ცოდნა ტესტირებაზე არ შემოწმებულა. ამავდროულად, დადგენილი არ ყოფილა მინიმალური კომპეტენციის ზღვარი".

ISFED წერს, რომ 2022 წელს, 9 თვის შემდეგ, სააგენტოში მეორე რეორგანიზაცია დაიწყო, რომლის ფარგლებშიც, ლალი ახალაია 2022 წლის 14 ნოემბერს სამსახურიდან გაათავისუფლეს, გასაუბრების ოქმში კი აღნიშნეს, რომ მისი კომპეტენცია არ შეესაბამებოდა დაკავებულ პოზიციას.

  • "გასაუბრების პროცესს არ ესწრებოდნენ დარგის პროფესიონალები, სფეროს მცოდნე ექსპერტები. გასაუბრებას, ძირითადად, ატარებდნენ იურისტები, რომლებიც არ ჰქონდათ კონკურსანტის შესაფასებლად საჭირო პროფესიული ცოდნა", — წერს ISFED.
  • მათივე თქმით, ახალაიამ სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ ბრძანება სასამართლოში 2022 წლის 14 დეკემბერს გაასაჩივრა, ამ ბრძანების ბათილად ცნობის, იძულებითი განაცდურის ანაზღაურებისა და კომპენსაციის მოთხოვნით.