მათ, ვისაც ლიტერატურა ძლიერ გიყვართ, არც ამ კროსვორდთან გამკლავება გაგიჭირდებათ. შეამოწმე, შეძლებ თუ არა, ცნობილი ნაწარმოების სათაურის დასრულებას.

ქვემოთ, მინიშნების სახით, ცნობილი ნაწარმოებების სათაურები წერია, თუმცა მათში ერთი სიტყვა გამოტოვებულია. შენ ამ სათაურებზე ან პირდაპირ ბლოკებზე დაკლიკვით შეგიძლია პასუხის ჩაწერა. უნდა ჩაწერო სათაურში გამოტოვებული სიტყვა, მაგალითად, სათაურში "უთავო..." ჩაწერო "მხედარი". კროსვორდის სრულად და წარმატებით შევსების შემდეგ მოციმციმე ვარსკვლავსაც დაინახავ.

თუ წიგნების კითხვა და მათი განხილვა არასდროს გბეზრდება, შემოგვიერთდი ჯგუფში ერთი გვერდიც და...