რა ხდება: საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის (საია) თავმჯდომარე, ნონა ქურდოვანიძე წერს, რომ რუსულ კანონში, მეორე მოსმენით, პლენარულ სხდომაზე გაკეთებული ჩასწორებები კანონს კიდევ უფრო მეტად ამძიმებს.

დეტალები: ქურდოვანიძე განმარტავს, თუ რა შეცვალა ქართულმა ოცნებამ თავდაპირველ ვერსიაში:

  • მონიტორინგის ფარგლები გაფართოვდა და მოიცვა არამხოლოდ პერსონალური მონაცემები, ასევე საიდუმლოების შემცველი ინფორმაცია;
  • დაემატა ჯარიმის ახალი სახე, რომლის ოდენობა 5000 ლარით განისაზღვრა. ეს ჯარიმა ემუქრება ყველას, როგორც ფიზიკურ, ასევე, იურიდიულ პირს, რომელსაც ამ კანონის საფუძველზე ინფორმაციის წარდგენას მოსთხოვენ და თუ ეს პირი ასეთ ინფორმაციას არ/ვერ წარადგენს;
  • ამ კანონის საფუძველზე გამოცემული ჯარიმების ან სხვა აქტების გასაჩივრება არ გააჩერებს მის მოქმედებას. ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ პირი ჩათვლის, რომ უსამართლოდ დაჯარიმდა და ამაზე სასამართლოს მიმართავს, თანხის გადახდა მოუწევს მანამდე, სანამ სასამართლო დავას განიხილავს.

"ამ კანონის დამძიმება ამით არ დასრულდება. ამიტომ, მისი გაწვევა უპირობოდ უნდა მოხდეს. მისი შელამაზება შეუძლებელია, გაუარესება — შესაძლებელია", — წერს ქურდოვანიძე ფეისბუქზე.

ამ თემაზეიურისტი საბა ბრაჭველი: ხელისუფლებამ კანონში ჩუმად ჩაამატა ცვლილებები, რომლითაც მისი მოქმედება ფიზიკურ პირებზეც გავრცელდება