მოკლედ: საერთაშორისო გამჭვირვალობა — საქართველოს (TI) ინფორმაციით, ადიგენის მუნიციპალიტეტის მერის გოჩა ქიმაძის ძმა, ჯემალ ქიმაძე 2021 წლიდან დღემდე ააიპ ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის დირექტორია, ხოლო

  • ჯემალ ქიმაძის დანიშვნის შემდეგ, მისმა შვილმა ჯუმბერ ქიმაძემ, ადიგენის მერიისგან პირდაპირი შესყიდვებით 103 829 ლარი მიიღო.

რატომ არის ეს პრობლემა: კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლის შესახებ კანონით, დაუშვებელია, რომ თანამდებობის პირის სამსახურებრივი ზედამხედველობის ქვეშ მისი ახლო ნათესავი იმყოფებოდეს, თუ ის კონკურსის წესით არ არის დანიშნული.

  • ააიპ-ის დირექტორს კი მერი ნიშნავს განუსაზღვრელი ვადით და თავის მხრივ, დირექტორი მერთანაა ანგარიშვალდებული.

დეტალები: TI-ის მიხედვით, ჯემალ ქიმაძე ადიგენის კეთილმოწყობისა და დასუფთავების სამსახურის დირექტორად, გოჩა ქიმაძის ადიგენის მერად არჩევამდე, ხუთი თვით ადრე დანიშნეს.

  • გოჩა ქიმაძე ადიგენის მერის უფლებამოსილების განხორციელებას 2021 წლის 28 ოქტომბრიდან შეუდგა, თუმცა, მას ააიპ-ის დირექტორის პოზიციაზე ძმა არ შეუცვლია.

TI აღნიშნავს, რომ 2021 წლის ივნისიდან აგვისტოს ჩათვლით, სამ თვეში, ადიგენის მერიამ ააიპ-ის დირექტორის, ჯემალ ქიმაძის შვილს, ჯუმბერ ქიმაძეს, 7 პირდაპირი შესყიდვა გაუფორმა 103 829 ლარზე.

ფოტო: ტენდერების მონიტორინგი

  • მანამდე, ორი წლის განმავლობაში, ჯუმბერ ქიმაძეს ადგილობრივი მუნიციპალიტეტისგან მხოლოდ ორი პირდაპირი შესყიდვა ჰქონდა მიღებული 9 949 ლარის ოდენობით.

ფოტო: ტენდერების მონიტორინგი