26 ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. არჩევნებზე თითოეული ჩვენგანის ხმას გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს. ამიტომ აუცილებელია, ვერკვეოდეთ საკუთარ უფლება-მოვალეობებსა და არჩევნებთან დაკავშირებულ სხვა საკითხებში.

შენი ცოდნის შესამოწმებლად პატარა ქვიზი მოვამზადეთ. შეავსე და გაიგე, ხარ თუ არა მზად არჩევნებისთვის.

ქვიზი: ხარ თუ არა მზად არჩევნებისთვის?

ტესტის დაწყება

1 / 13 აბა, დავიწყოთ: როდის ჩატარდა უმაღლესი წარმომადგენლობითი ორგანოს პირველი მრავალპარტიული დემოკრატიული არჩევნები საქართველოში?

საქართველოს ეროვნული არქივი

2 / 13 საარჩევნო კანონმდებლობით გარანტირებულია:

3 / 13 რა ასაკიდან აქვს საქართველოს მოქალაქეს ხმის მიცემის უფლება?

Factcheck.ge

4 / 13 საქართველოში საარჩევნო ადმინისტრაციას შეადგენს:

ცესკო

5 / 13 რომელი სისტემით ჩატარდება საპარლამენტო არჩევნები 2024 წლიდან?

ნატალია ავალიანი / On.ge

6 / 13 საარჩევნო უბანზე მისვლისას თან უნდა იქონიოთ:

Civic.ge

7 / 13 საარჩევნო კანონმდებლობით, როგორ ხდება ხმის მიცემა?

On.ge

8 / 13 საქართველოში ხმის მიცემა ხდება:

Netgazeti.ge

9 / 13 რა შემთხვევაში აქვთ საზღვარგარეთ მცხოვრებ ამომრჩევლებს საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიღების უფლება?

საქართველოს ცენტრალური საარჩევნო კომისია

10 / 13 არჩევნების დღეს კენჭისყრის პროცესი იმართება:

Freepik

11 / 13 თუ იცით, რა შემთხვევაში შეგიძლია რეგისტრაციის მისამართის შეცვლა?

იმედი

12 / 13 საარჩევნო უბნის შენობიდან 100 მეტრის მანძილზე იკრძალება:

Netgazeti.ge

13 / 13 დაბოლოს, რა შეიძლება ჩაითვალოს ამომრჩევლის მოსყიდვად?

ანა ჯოჯიშვილი / On.ge

იტვირთება...
ერთი წუთით...