მოკლედ: გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP) 28 თებერვალს გამოქვეყნებული კვლევის მიხედვით, საჯარო მოხელე კაცები უფრო კმაყოფილნი არიან სხვადასხვა სამსახურებრივი ასპექტით, მათ შორის — ხელფასით, სამუშაო დროის მოქნილობით, სამუშაო პირობებით, ფიზიკური გარემოთი და კარიერული წინსვლის შესაძლებლობებით, ვიდრე ქალები.

დეტალები: საჯარო მოხელე ქალების 66%-ისა და კაცების 43.1%-ის აზრით, ქალებს, კაცებთან შედარებით, მეტი ბარიერის გადალახვა უწევთ კარიერული წინსვლისთვის.

  • ასევე, საჯარო მოხელე კაცების 30.4% და ქალების 15.9% მიიჩნევს, რომ კაცები უკეთესი პოლიტიკური ლიდერები არიან, ვიდრე ქალები.

საჯარო მოხელეთა შორის ყველაზე დიდ უკმაყოფილებას იწვევს ხელფასი და მოუქნელი სამუშაო გრაფიკი. რესპონდენტთა თანახმად,

  • ხშირია ზეგანაკვეთური მუშაობის პრაქტიკა, რომელიც ერთეულ შემთხვევებში ანაზღაურდება, "სამსახურში გვიანობამდე შრომა კარგ ტონად ან სიბეჯითის დასტურად უფრო ითვლება, ვიდრე დროის მართვის სისუსტედ".
  • კვლევის თანახმად, ზეგანაკვეთური შრომის არაფორმალური პოლიტიკა ქალებს, კაც დასაქმებულებთან შედარებით, უთანასწორო მდგომარეობაში აყენებს საშინაო შრომისა და ზრუნვის მოვალეობათა გამო, რაც, თავის მხრივ, გენდერული სახელფასო სხვაობის ერთ-ერთი მიზეზი ხდება.

ბოლო ხაზი: კვლევა ჩატარდა საქართველოს 103 საჯარო დაწესებულებაში და მასში მონაწილეობა მიიღო 1 162 საჯარო მოხელემ, 20 მათგანთან კი — სიღრმისეული ინტერვიუ ჩატარდა.

კვლევის სახელწოდებაა — რას ფიქრობენ საჯარო სექტორში ადამიანის უფლებებსა და გენდერულ თანასწორობაზე.

ამავე თემაზე: საჯარო მოხელეების 44,6% მიიჩნევს, რომ ყველაზე დაუცველები ლგბტქ+თემის წევრები არიან