სასამართლოს თემების წაკითხვისას თუ მოსმენისას ხშირად, შეიძლება, ტერმინოლოგიაში დაიკარგო. არც თუ ისე იშვიათად, ერთმანეთში ეშლებათ ისეთი სამართლებრივი ტერმინები, როგორიცაა — გადაწყვეტილება, განაჩენი, განჩინება და სხვა.

დასაწყისშივე უნდა განვმარტოთ, რომ განაჩენი, განჩინება, დადგენილება, ბრძანება და განკარგულება სასამართლოს/მოსამართლის მიერ მიღებული გადაწყვეტილების სახეებია.

ფოტო: ნატალია ავალიანი/On.ge

თუ მსგავსი სიახლეები გაინტერესებს, შემოგვიერთდი ჯგუფში: რა ხდება სასამართლოში. აქ განვიხილავთ ყველაფერს, რაც საქართველოში სასამართლო სისტემის შესახებ უნდა იცოდე და ხელს ვუწყობთ დისკუსიის წამოწყებას სასამართლო სისტემაში განვითარებული მოვლენების შესახებ.

ინფოგრაფიკა მომზადდა On.ge-ის მიერ USAID სამართლის უზენაესობის პროგრამის მხარდაჭერით. პროგრამას ახორციელებს აღმოსავლეთ-დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი (EWMI) ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს (USAID) მხარდაჭერით. ინფოგრაფიკის შინაარსზე სრულად პასუხისმგებელია On.ge და მასში გამოთქმული მოსაზრებები, შესაძლოა, არ ასახავდეს ზემოთ ნახსენები საერთაშორისო ორგანიზაციების შეხედულებებს.

The infographic was prepared by the On.ge with the support of the USAID Rule of Law Program funded by the United States Agency for International Development (USAID) through the East-West Management Institute (EWMI). The views expressed in this infographic are the sole responsibility of the author and do not necessarily reflect the views of USAID and EWMI.