ინფორმაცია შსს-ში დაადასტურეს. On.ge-ს ინფორმაციით, ძალადობას გამოვლილი გოგო 2011 წელს არის დაბადებული.

შსს ამბობს, რომ

  • დაკავებული 1 პირი.
  • საქმეს იძიებენ სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით — ეს გულისხმობს სექსუალური ხასიათის შეღწევას 16 წლის ასაკის მიუღწეველ პირთან.
  • ისჯება თავისუფლების აღკვეთით ვადით შვიდიდან ცხრა წლამდე.

ფართო სურათში: ეს არ არის არასრულწლოვანი გოგოს გატაცებისა და მასზე სექსუალური ძალადობის ერთეული შემთხვევა. ეს პრობლემაა მთელს ქვეყანაში, თუმცა, რეგიონებში — მეტად.

  • ჯერ კიდევ 2018 წელს, ქალაქის ტიპის მაცხოვრებელი 20-24 წლის ასაკის ქალების 8% ამბობს, რომ გაიტაცეს "დაქორწინების მიზნით", სანამ 18 წლის გახდებოდნენ;
  • იმავე პარამეტრებით, სოფლის ტიპის დასახლებებში ქალების 25% იყო "დაქორწინებული", ან იმყოფებოდა არარეგისტრირებულ "ქორწინებაში" სრულწლოვანი ასაკის მიღწევამდე.

განახლებული მონაცემებით:

  • გაეროს მოსახლეობის ფონდის (UNFPA) საქართველოს ოფისის 2022 წლის მონაცემებით, ბავშვობის ასაკში "ქორწინების მიზნით" გატაცების საშუალო მაჩვენებელი ქვეყნის მასშტაბით 14%-ს აღწევს.
  • 2022 წელს, ადრეულ ასაკში "ქორწინების" 400 შემთხვევაა აღრიცხული და ეს მონაცემი მკვეთრად აღემატება გასულ წლებში შესწავლილი საქმეების რაოდენობას, — წერს სახალხო დამცველი — აქედან შსს-მ შესაძლო ადრეულ ასაკში ქორწინების 171 ფაქტზე დაიწყო გამოძიება.

პრობლემაა, რომ: UNFPA-ს მიხედვით, მსგავს შემთხვევებში, შესაბამისი უწყებების მხრიდან, უმეტესად ვერ ხერხდება სავარაუდო ქორწინების იძულების გამოკვეთა.

  • საქმეთა უმეტესობაში გაფორმდა საპროცესო შეთანხმება. კერძოდ, 39 საქმიდან, 29 საქმეზე (74%) დაიდო საპროცესო შეთანხმება;
  • საპროცესო შეთანხმების გაფორმების პრაქტიკა, განსაკუთრებით მაღალია სრულწლოვანის მიერ 16 წლის ასაკს მიუღწეველთან სქესობრივი კავშირის დამყარებისა და თავისუფლების უკანონო აღკვეთის დანაშაულებზე.

სტრიქონებს შორის: კვლავ დაბალია საზოგადოების ცნობიერება ბავშვთა "ქორწინების" საზიანო პრაქტიკისა და საკანონმდებლო რეგულაციების თაობაზე, რის გამოც უმეტესად, არ ატყობინებენ პოლიციას ან სხვა სახელმწიფო უწყებას სავარაუდო დანაშაულის შესახებ.

  • წინა წლებისგან განსხვავებით, შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ აწარმოებს დეტალურად სეგრეგირებულ სტატისტიკას ბავშვთან ქორწინების მოტივით ჩადენილ დანაშაულებზე.

ბოლო ხაზი: 2022 წელს, სახალხო დამცველმა პარლამენტს მიმართა, შემუშავდეს საკანონმდებლო პაკეტი, სექსუალური ძალადობის კანონმდებლობის სტამბოლის კონვენციასთან მისასადაგებლად — განათლების სამინისტრომ უნდა მოამზადოს სკოლის ადმინისტრაციის წარმომადგენლებისათვის ერთიანი ოპერაციული პროცედურების სახელმძღვანელო წესები, ბავშვთა ქორწინების შემთხვევების გამოვლენის, ეფექტიანი რეაგირებისა და გადამისამართების შესახებ.