მოსახლეობის რაოდენობისა და შემოსავლების ზრდის პროპორციულად, ამა თუ იმ პროდუქტის მიწოდება-მოთხოვნა იზრდება. შესაბამისად, ეკონომიკის განვითარებასთან ერთად სპეციფიკური ნარჩენების პრობლემა კიდევ უფრო აქტუალური ხდება.

მნიშვნელოვანია, ამ პრობლემის მოგვარებაში სახელმწიფოსთან ერთად, კერძო სექტორი და მოქალაქეებიც ჩაერთონ. ნარჩენების სწორი და ეფექტიანი მართვა მთელი მსოფლიოსთვის გამოწვევაა და ამ მხრივ გამონაკლისი არც საქართველოა.

მთავრობის მიერ 2020 წელს დამტკიცებული სპეციფიკური ნარჩენების მართვის რეგლამენტით, მწარმოებლებსა და იმპორტიორ კომპანიებს დაეკისრათ ვალდებულება გადაამუშაონ სპეციფიკური ნარჩენები. კომპანია ელიტ ელექტრონიქსმა, რომელიც საქართველოში ყველაზე დიდი იმპორტიორია ტექნიკის ბაზარზე, ახალი დადგენილება გამოწვევად მიიღო და სპეციფიკური ნარჩენების მართვის ასოციაცია Watless-თან ერთად მის სრულყოფაში მოყვანას შეუდგა.

ფოტო: ელიტ ელექტრონიქსი

ელიტ ელექტრონიქსმა პასუხისმგებლობა აიღო ტექნიკის სპეციფიკური ნარჩენები მთელი საქართველოს მასშტაბით შეეგროვებინა, ისინი Wastless-ისთვის მიეწოდებინა და გადამუშავების ციკლში ჩართულიყო. რის გამოც ელიტის 17 ფილიალში განთავსდა ელექტრო ნარჩენებისა და ბატარეების ჩასაბარებელი ყუთები. მომხმარებლებს საშუალება აქვთ ადგილზე მიიტანონ ძველი, გამოუსადეგარი ტექნიკა ან ელემენტი და თავადაც გახდნენ გარემოზე ზრუნვის მონაწილენი. ასევე, მათ შეუძლიათ ისარგებლონ საკურიერო მომსახურებით და დიდი მოცულობის ტექნიკა სახლიდან გაუსვლელად ჩააბარონ.

ფოტო: ელიტ ელექტრონიქს

წახალისების მიზნით, თითოეული მომხმარებელი, რომელიც გახდება ეკომეგობრული და ნარჩენებზე ზრუნვის კამპანიაში ჩაერთვება ელიტ ელექტრონიქსისგან Bosch-ის ტექნიკაზე დამატებით 5%-იან ვაუჩერს მიიღებს საჩუქრად.

მნიშვნელოვანია ამ პროცესში ჩართულ თითოეულ რგოლს სწორად ესმოდეს მათი მნიშვნელობა.

ფოტო: ელიტ ელექტრონიქსი

სპეციფიკური ნარჩენების ნაგავსაყრელებზე მოხვედრის შედეგად ხდება მათი დაშლის ტოქსიკური ქიმიკატების გამოყოფა, რაც გავლენას ახდენს გარემოს რესურსებსა და ადამიანის ჯანმრთელობაზე. Wastless-ის ყუთებში გამოუსადეგარი ტექნიკის მოთავსების შემდეგ, ხდება მათი სეპარირება და რესურსად გამოყენება, რის შედეგადაც ხდება სახიფათო ნივთიერებების უსაფრთხოდ დამუშავება. შესაბამისად, სპეციფიკური ნარჩენების მართვა მნიშვნელოვნად შეამცირებს დაბინძურების დონეს, დაზოგავს ენერგიასა და ხელს შეუწყობს კლიმატური ცვლილებებით გამოწვეულ პრობლემებთან ბრძოლას.

ფოტო: ელიტ ელექტრონიქსი

ელიტ ელექტრონიქსისა და Wastless-ის მიზანს კი, სწორი გადამუშავებისთვის სპეციფიკური ნარჩენების შეგროვება და ამ მიმართულებით საზოგადოებაში ცნობიერების ამაღლება წარმოადგენს.