რატომ არის მნიშვნელოვანი: რამდენიმე დღის წინ ერთ-ერთი აბიტურიენტის ინტერესების დასაცავად, PHR-მა გამოცდების ეროვნული ცენტრის წინააღმდეგ სასამართლოს მიმართა.

  • ორგანიზაცია მოითხოვდა, დამატებით გამოცდაზე დაეშვათ პირი, რომელიც ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო პირველ გამოცდაზე ვერ გამოცხადდა.
  • ბათუმელებთან ინტერვიუში დედამ განმარტა, რომ აბიტურიენტს გამოცდის წინა დღეს კბილი ასტკივდა და დასჭირდა ოპერაციული ჩარევა, ჰქონდა მაღალი ტემპერატურაც და ამის გამო ვერ მივიდა საგამოცდო ცენტრში.
  • 27 ივლისს ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა მათი ადვოკატების მოთხოვნა და გამოცდების ეროვნულ ცენტრს (naec.ge-ს) დაავალა, აბიტურიენტი დამატებით გამოცდაზე დაეშვა.
  • 2 აგვისტოს NAEC-მა სასამართლო გადაწყვეტილების აღსრულებაზე უარი განაცხადა, არგუმენტად კი ის დაასახელა, რომ ისტორიის დამატებითი გამოცდა 25 ივლისს ჩაატარა.

ომბუდსმენი შეფასებისა და გამოცდების ეროვნული ცენტრის გადაწყვეტილებას უკანონოდ მიიჩნევს.

  • "საკითხის განხილვისას სსიპ შეფასებისა და გამოცდების ეროვნულმა ცენტრმა დაარღვია სამართლიანი ადმინისტრაციული წარმოების და "კარგი მმართველობის" პრინციპი და განმცხადებელს გონივრულ ვადაში არ მიაწოდა ინფორმაცია ისტორიის დამატებითი გამოცდის თარიღის შესახებ", — ნათქვამია განცხადებაში.
  • სახალხო დამცველის შეფასებით, ადმინისტრაციულ ორგანოს ჯერ კიდევ აქვს დრო, აღასრულოს სასამართლოს გადაწყვეტილება:
  • მათივე თქმით, ამ ქმედების დამაბრკოლებელი ობიექტური ფაქტობრივი და სამართლებრივი გარემოებები არ არსებობს.
  • "სახალხო დამცველი ადმინისტრაციულ ორგანოს მოუწოდებს, მომავალშიც, უფლების შეზღუდვის ყოველი შემთხვევის განხილვისას, იმოქმედოს კანონის მოთხოვნათა სრული დაცვით და მოახდინოს იმ პირთა სათანადო ინფორმირება ვის ინტერესებზეც შეიძლება გავლენა იქონიოს მიღებულმა გადაწყვეტილებამ", — აცხადებენ ომბუდსმენის აპარატში.