რვა არასამთავრობო ორგანიზაცია მიიჩნევს, რომ მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებების პროექტი აუარესებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის ანგარიშვალდებულებისა და გამჭვირვალობის სტანდარტს. გარდა ამისა, მათ აზრით, ამ პროექტით, იზრდება საზოგადოებრივი მაუწყებლის მენეჯმენტის უფლებამოსილება და სუსტდება სამეურვეო საბჭო, ჩნდება კორუფციული გარიგებების რისკები და ასუსტებს მაუწყებელში დასაქმებულ პირთა დაცვის მექანიზმებს. ამ შინაარსის განცხადება და კანონში შესატან ცვილილებებზე ფართო განხილვის მოთხოვნით არასამთავრობო ორგანიზაციების საერთო განცხადება დღეს, 19 ივლისს გავრცელდა.

ორგანიზაციები მიიჩნევენ, რომ ცვლილებების პროექტი აკნინებს საზოგადოებრივი მაუწყებლის, როგორც საჯარო სიკეთის, როლს. მათი დაკანონების შემთხვევაში, საზოგადოებრივი მაუწყებელი დაკარგავს თავის პირველად მისიას და იქცევა კომერციულ, საზოგადოებრივი კონტროლისაგან თავისუფალ ტელევიზიად.

"მიგვაჩნია, რომ დაგეგმილი საკანონმდებლო ცვლილებები საზოგადოებრივ მაუწყებელზე მიმდინარე პროცესის ნაწილია. ვგულისხმობთ, მენეჯმენტის მიერ პოლიტიკურად მნიშვნელოვანი გადაცემების დახურვას და საზოგადოებრივი მაუწყებლის პოლიტიკური სივრცის მხოლოდ შიდა რესურსით მართვის გადაწყვეტილებას," - ვკითხულობთ განცხადებაში.

ხელმომწერი ორგანიზაციები მოითხოვენ:

  • შეჩერდეს კანონპროექტის გადაუდებელი ინიცირება პარლამენტში;
  • დაუყოვნებლივ შეიქმნას ფართო და მონაწილეობით სამუშაო ჯგუფი, კანონპროექტით დაგეგმილ ცვლილებებზე მსჯელობისთვის.

ხელმომწერი ორგანიზაციები:

  1. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია;
  2. საერთაშორისო გამჭვირვალობა - საქართველო;
  3. ადამიანის უფლებების სწავლებისა და მონიტორინგის ცენტრი;
  4. ფონდი „ღია საზოგადოება – საქართველო;
  5. რეგიონულ მაუწყებელთა ასოციაცია;
  6. საქართველოს ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია;
  7. მცირე და საშუალო სატელეკომუნიკაციო ოპერატორთა ასოციაცია;
  8. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი.