გიფიქრია იმაზე, რა მოხდებოდა, სასვენი ნიშნები რომ არ არსებობდნენ? მძიმეს თავის ადგილას რომ არ ვწერდეთ და წერტილს — ბოლოში. ისე, ზოგი მასწავლებლისთვის ეს რეალობა რთულად წარმოსადგენი კი არ უნდა იყოს. ჰოდა, მოდი, მათი გული გასახარად, ერთად შევამოწმოთ, როგორ ერკვევი პუნქტუაციაში.

ტესტი: რა გაგეგება პუნქტუაციაში?

ტესტის დაწყება
იტვირთება...
ერთი წუთით...