ჟურნალისტური ეთიკის ქარტია განცხადებას ავრცელებს.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: გუშინ, 7 თებერვალს პარლამენტის თავმჯდომარის, შალვა პაპუაშვილის მიერ გამოცემული ბრძანებით, მედიას ახალი შეზღუდვები უწესდება.

  • დოკუმენტის თანახმად, მედიის წარმომადგენლებისთვის აკრედიტაციისა და პარლამენტში საქმიანობის წესი განისაზღვრება.
  • ასევე, მოეთხოვებათ ისეთი ქცევითი წესების დაცვა, როგორიცაა, პარლამენტის წევრის, აპარატის თანამშრომლის ან პარლამენტის სტუმრად მყოფი პირის მიერ ინტერვიუს ჩაწერაზე უარის თქმის შემთხვევაში ინტერვიუს შეწყვეტა;
  • ეკრძალებათ ტელეფონის ან სხვა ელექტრონული მოწყობილობის ეკრანი ისე გადაღება, რომ გამოსახულები აღქმა იყოს შესაძლებელი.

გარდა ამისა, აკრედიტაციის წესის თანახმად, სხდომის ვიდეო-ფოტოგადაღება, შესაძლოა, მხოლოდ სხდომის თავმჯდომარის თანხმობით განხორციელდეს, ისიც მედიის წარმომადგენლებისთვის გამოყოფილი ადგილიდან.

  • ასევე, "ღონისძიების სპეციფიკურობიდან და უსაფრთხოების რეჟიმიდან" გამომდინარე, აპარატის უფროსის გადაწყვეტილებით, შესაძლოა, შეიზღუდოს აკრედიტებულ ჟურნალისტთა პარლამენტში დაშვება და გადაადგილება.
  • თუმცა, დოკუმენტში არაა განმარტებული, რა შემთხვევაშია ღონისძიება "სპეციფიკური", ან როგორ განისაზღვრება "უსაფრთხოების რეჟიმი".
  • ქარტიის შეფასებით, ეს ქმნის საფრთხეს, რომ მედიის შეზღუდვის მიზნით, პარლამენტის აპარატმა ჩანაწერი თავისი შეხედულებისამებრ განმარტოს.
  • თუ ჟურნალისტი ჩამოთვლილ წესებს დაარღვევს, შესაძლოა, შეუჩერდეს აკრედიტაცია ერთ თვით, დარღვევის გამეორების შემთხვევაში კი — 6 თვით.

ქარტიის შეფასებით, დაინტერესებულ პირებთან კონსულტაციის გარეშე აკრედიტაციის წესის დამტკიცება და მისი საჯაროდ გამოცხადებისთანავე ძალაში შესვლა, მიუღებელია.

  • მიიჩნევენ, რომ იმ ფონზე, როდესაც მედიისთვის, ფაქტობრივად, შეუძლებელია საჯარო ინფორმაციის მიღება და მმართველი პარტიის წევრები შერჩევითად იძლევიან ინტერვიუებს, ასეთი რეგულაციის დაწესება ინფორმაციის მოპოვებას შეუძლებელს გახდის.
  • მოუწოდებენ პაპუაშვილს, არ დაუშვას, საფრთხე შეექმნას დემოკრატიის ისეთ პრინციპებს, როგორიცაა ანგარიშვალდებულება, საჯაროობა და ღიაობა.
  • ასევე, გააუქმოს ბრძანება, რომელიც ფორმალურ დაბრკოლებებსა შექმნის და მედიის საქმიანობას შეზღუდავს.