20-21 დეკემბერს ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი დაინტერესებულ საზოგადოებას მიმდინარე სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიშს წარუდგენს.

სამეცნიერო-კვლევითი პროექტების პრეზენტაციების სერია 20 დეკემბერს, 18:00 საათზე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის G 106 აუდიტორიაში (გ. წერეთლის ქ. N1) გაიხსნება და 2 დღის განმავლობაში გაგრძელდება.


20 დეკემბერი, 18:00-19:00 საათი

18:00-18:30 — გახსნა და შემაჯამებელი ანგარიში, პროფესორი ნინო დობორჯგინიძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი.

სამეცნიერო-კვლევითი საქმიანობის ანგარიში 2022

ელსევიერის საერთაშორისო სამეცნიერო ბაზაში Scopus ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სახელით გამოცემული, საქართველოდან ყველაზე მაღალი იმპაქტის (CiteScore) მქონე სამეცნიერო ჟურნალის Ethnobotany Research and Application წარდგენა.

მეცნიერებაში შეტანილი განსაკუთრებული წვლილისთვის ემერიტუს-პროფესორის, გიორგი ნახუცრიშვილისთვის ილიაუნის სამეცნიერო ჯილდოს (2022 წელს აკადემიური საბჭოს გადაწყვეტილებით დაწესდა) გადაცემის ცერემონია.

18:30-19:00 — ილიაუნის გამოთვლითი ცენტრის ანგარიში, პროფესორი ერეკლე მაღრაძე, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

სამეცნიერო ინსტიტუტებთან ერთად განხორციელებული პროექტების პრეზენტაცია.

ბოტანიკის ინსტიტუტთან ერთად განხორციელებული ეროვნული სამეცნიერო ჰერბარიუმის გაციფრულებისა და მონაცემთა ბაზის შექმნის პროექტი.

გამოთვლითი ცენტრის 2023 წლის სამოქმედო გეგმა.

ილიაუნის ციფრული ტრანსფორმაციის კონცეფცია.

19:00-19:30 – მიღება


21 დეკემბერი, 11:00-17:00 საათი

11:00-11:15 TBC
11:15-11:30 TBC
11:30-11:45 TBC
11:45-12:00 TBC
12:00-12:15 ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი
12:15-12:30 მსხვილი ძუძუმწოვრების ეკოლოგიისა და კონსერვაციის პროგრამა, ეკოლოგიის ინსტიტუტი
12:30-12:45 მაღალმთის ეკოსისტემების კვლევის პროგრამა, ეკოლოგიის ინსტიტუტი
12:45-13:00 ძილ-ღვიძილის შემსწავლელი თენგიზ ონიანის ლაბორატორია
13:00-13:15 თეორიული ფიზიკის ინსტიტუტი
13:15-13:30 ქიმიური ბიოლოგიის ინსტიტუტი
13:30-14:00 შესვენება/ფურშეტი
14:00-14:15 ლინგვისტურ კვლევათა ინსტიტუტი
14:15-14:30 პოლიტოლოგიის ინსტიტუტი
14:30-14:45 ბოტანიკის ინსტიტუტი
14:45-15:15 დედამიწის შემსწავლელ მეცნიერებათა ინსტიტუტი და სეისმური მონიტორინგის ეროვნული ცენტრი
15:15-15:30 სავლე წერეთლის ფილოსოფიის ინსტიტუტი
15:30-15:45 დიმიტრი უზნაძის ფსიქოლოგიის ინსტიტუტი
15:45-16:00 სოციალური და კულტურის კვლევების ინსტიტუტი
16:00-16:15 დემოგრაფიისა და სოციოლოგიის ინსტიტუტი
16:15-16:30 რაოდენობრივი ეკოლოგიის პროგრამა, ეკოლოგიის ინსტიტუტი
16:30-16:45 ზოოლოგიის ინსტიტუტი
16:45-17:00 ბიოფიზიკის ინსტიტუტი


დრო:

20 დეკემბერი, 18:00-19:00 საათი

21 დეკემბერი, 11:00-17:00 საათი

სამუშაო ენა: ქართული

ადგილმდებარეობა: G 106 აუდიტორია (გ. წერეთლის ქ. 1), ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი

დასწრება თავისუფალია.