სასამართლოს გადაწყვეტილება ადვოკატმა, ვახტანგ ბარამაშვილმა სოციალურ ქსელში გამოაქვეყნა.

რატომ არის მნიშვნელოვანი: ეს პირველი შემთხვევა არაა, როდესაც სასამართლომ თეა წულუკიანის მიერ თანამშრომლის გათავისუფლება უკანონოდ მიიჩნია.

  • მას შემდეგ, რაც კულტურის მინისტრის პოზიციაზე თეა წულუკიანი დაინიშნა, არაერთი აქცია გაიმართა, სადაც აცხადებდნენ, რომ კულტურის სფეროდან თანამშრომლებს იდეოლოგიური მიუღებლობის გამო ათავისუფლებდნენ.

დეტალები: ბრძანების თანახმად, მოსამართლე ბაია ოტიაშვილმა ბათილად ცნო კულტურის მინისტრის 2021 წლის პირველი ივლისის ბრძანება, მეორე კატეგორიის უფროსი სპეციალისტის სამსახურიდან გათავისუფლების შესახებ.

  • სასამართლოს გადაწყვეტილებით, სამინისტროს დაევალა, აღდგენილ თანამშრომელს გათავისუფლებიდან გადაწყვეტილების აღსრულებამდე, იძულებითი ყოველთვიური განაცდური შრომითი გასამრჯელო აუნაზღაუროს.

  • "საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს წინააღმდეგ ერთ-ერთი შრომითი დავა წარმატებით დავასრულეთ საქალაქოში. მოსამართლე ბაია ოტიაშვილმა სრულად გაიზიარა მოსარჩელის არგუმენტაცია და ყველა მოთხოვნა დააკმაყოფილა", — წერს ადვოკატი.

არქივიდან: თბილისის საქალაქო სასამართლომ უკანონოდ მიიჩნია ეროვნული მუზეუმის თანამშრომლის პოზიციიდან გათავისუფლება.

  • სოციალური სამართლიანობის ცენტრის განცხადებით, ამ შემთხვევაშიც სასამართლომ მოპასუხე მხარეს კომპენსაციის და გათავისუფლების დღიდან გადაწყვეტილების აღსრულებამდე განაცდურის სახით ხელფასის ოდენობის თანხის გადახდა დააკისრა.