მაშინ პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობა, 1 წლისაც არ იყო, მაგრამ თან სდევდა კომუნიზმის შავი ჩრდილი. 2 წელში ქვეყანა უკვე ოკუპირებული იყო.

საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ დამოუკიდებლობის აღდგენა რთული იყო. 104 წლის შემდეგ საქართველო სუვერენული სახელმწიფოა. შეავსე ჩვენი ქვიზი და ნახე, რა იცი საქართველოს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლის ისტორიაზე

ტესტი: რა იცი საქართველოს დამოუკიდებლობაზე

ტესტის დაწყება

1 / 13 რამდენი წლის წინ გამოცხადდა საქართველოს დამოუკიდებლობა?

გაზეთი საქართველო 

ეროვნული არქივი

ეროვნული არქივი

ეროვნული არქივი

2 / 13 რომელი ისტორიული მოვლენა უძღოდა წინ საქართველოს პირველი რესპუბლიკის დამოუკიდებლობის გამოცხადებას?

გივი ნახუცრიშვილი/ პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

3 / 13 ვინ წაიკითხა დამოუკიდებლობის ისტორიული აქტი?

"ამიერიდან საქართველოს ხალხი სუვერენულ უფლებათა მატარებელია და საქართველო სრულუფლებოვანი დამოუკიდებელი სახელმწიფოა".

ეროვნული არქივი

საქართველოს პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

4 / 13 რომელია პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის დროშა?

5 / 13 ვინ არის პირველი რესპუბლიკის ჰიმნის ავტორი?

საქართველოს ეროვნული არქივი / On.ge

6 / 13 რამდენი დღე მოქმედებდა პირველი დამოუკიდებელი რესპუბლიკის კონსტიტუცია?

ეროვნული არქივი

7 / 13 "თბილისის თავზე წითელი დროშა ფრიალებს, გაუმარჯოს საბჭოთა საქართველოს!" — ვინაა ამ სიტყვების ავტორი?

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

8 / 13 "წითელი დროშით, მოღერილ ყელით, თეთრ ცხენზე მჯდომი, ნაბიჯით ნელით შემოდიოდა სიკვდილი ცელით!" — რომელ ქართველ პოეტს ეკუთვნის ეს სიტყვები?

ეროვნული არქივი

9 / 13 სწორია მოვლენათა შემდეგი ქრონოლოგია?

1918 წელი — საქართველოს გასაბჭოება; 1921 წელი — საქართველოს დამოუკიდებლობის გამოცხადება.

ეროვნული ბიბლიოთეკა

10 / 13 1918 წლის შემდეგ კიდევ რამდენი წლის განმავლობაში აღინიშნებოდა საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე?

ეროვნული არქივი

ეროვნული არქივი

ეროვნული არქივი

11 / 13 რომელი ისტორიული მოვლენის შემდეგ დატოვა ნოე ჟორდანიამ საქართველო და ემიგრაციაში წავიდა?

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

თსუ-ს ქართული ემიგრაციის მუზეუმი / გურამ შარაძის კერძო კოლექცია

ფოთის ციფრული ფოტომატიანე

12 / 13 რა შედეგით დასრულდა 1924 წლის აჯანყება დამოუკიდებლობის აღსადგენად?

პარლამენტის ეროვნული ბიბლიოთეკა

13 / 13 როდის ჩატარდა საქართველოს დამოუკიდებლობის აღდგენის შესახებ რეფერენდუმი?

საქართველოს ეროვნული არქივი

იტვირთება...
ერთი წუთით...