არასულწლოვანთა მართლმსაჯულების საკითხი და ბავშვთა უფლებები ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი და ყურადსაღები თემაა. მნიშვნელოვანია, საზოგადოებამ იცოდეს არა მხოლოდ ის, თუ სისხლის სამართლის რომელ საქმეზე რა პასუხისმგებლობა დაეკისრება ბავშვს, არამედ ისიც, თუ როგორ შეიძლება დანაშაულის პრევენცია და, ზოგადად, რა უფლებებით სარგებლობს ბავშვი.

დასაწყისისთვის უნდა ვიცოდეთ, რომ ბავშვებთან მიმართ სასამართლო შედარებით განსხვავებულად მუშაობს, მეტის გასაგებად შეავსე ეს ტესტი.

ტესტი: რა იცი არასრულწლოვანთა მართლმსაჯულებისა და ბავშვთა უფლებების შესახებ?

ტესტის დაწყება

1 / 12 ვინ ითვლება ბავშვად?

Dribbb

2 / 12 რას ნიშნავს ტერმინი — კანონთან კონფლიქტში მყოფი ბავშვი?

Gytis Jonaitis / Dribbble

3 / 12 რა ასაკიდან დგება პასუხისმგებლობა სისხლის სამართლის საქმეზე?

Dribb

4 / 12 რა ეწოდება სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობისაგან გათავისუფლების ფორმას, რომლის მიზანიც არასრულწლოვნის სათანადო განვითარება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობაა?

Dribbble

5 / 12 რომელია ის მთავარი დოკუმენტი სადაც ბავშვის ყველა უფლება შეიძლება ვნახოთ?

Dribbble

6 / 12 რამდენი მუხლისგან შედგება ბავშვის უფლებათა კონვენცია?

Ksenia Shokorova / Dribbble

7 / 12 ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევაში ვის უნდა მივმართოთ?

Freepik

8 / 12 ბავშვთა მიმართ ძალადობის რა ფორმები არსებობს?

Dribbble

9 / 12 რომელია ბავშვის ყველაზე მნიშვნელოვანი უფლება?

Dribbble

10 / 12 რა არის ბულინგი?

Dribbble

11 / 12 ვინ შეიძლება გახდეს ძალადობის მსხვერპლი?

Dribbb

12 / 12 რა ასაკიდან არის დაშვებული ქორწინება?

Dribbb

იტვირთება...
ერთი წუთით...