საქართველოს მოქმედი ხელისუფლება აპირებს ახალი კონსტიტუციის შექმნას, პროცესი უკვე რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს. ახალი კონსტიტუციის პროექტს აკრიტიკებს როგორც არასამთავრობოების ნაწილი, ისე ოპოზიცია. თუმცა, სანამ ახალი კონსტიტუცია გვექნება, შეგიძლიათ შეამოწმოთ, რამდენად კარგად იცნობთ მოქმედ კონსტიტუციას.

ტესტი: რამდენად კარგად იცნობ საქართველოს კონსტიტუციას?

ტესტის დაწყება

1 / 10 კონსტიტუციის მიხედვით, საქართველოს სახელმწიფოს სახელწოდებაა:

Simfalex / Shutterstock

2 / 10 საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე შესაბამისი პირობების შექმნისა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოების ფორმირების შემდეგ საქართველოს ექნება:

posztos / Shutterstock

3 / 10 ვის აქვს უფლება, მიითვისოს ან უკანონოდ მოიპოვოს ხელისუფლება?

Tyler McKay / Shutterstock

4 / 10 კონსტიტუციის მიხედვით, ადამიანის წამება

Rommel Canlas / Shutterstock

5 / 10 კონსტიტუციით, სახელმწიფო ხელს უწყობს:

6 / 10 გარემოს მდგომარეობის შესახებ სრული და ობიექტური ინფორმაციის მიღების უფლება აქვს:

giSpate / Shutterstock

7 / 10 თანამდებობაზე ყოფნისას, საქართველოს პრეზიდენტის დაპატიმრება

mikha AF / Shutterstock

8 / 10 სასამართლოს გადაწყვეტილება გამოაქვს:

Evlakhov Valeriy / Shutterstock

9 / 10 ფულის გამოშვების უფლება აქვს:

Watchara Ritjan

10 / 10 მოქმედ კონსტიტუციას ხელს აწერს:

იტვირთება...
ერთი წუთით...