საქართველოს ეროვნულმა ბანკმა ნიჭიერი სტუდენტების მხარდასაჭერად კვლევითი ნაშრომების კონკურსი დაიწყო.

ვის შეუძლია კონკურსში მონაწილეობა?

კონკურსში მონაწილეობის მიღება ბაკალავრიატის მე-3 და მე-4 კურსის, ასევე მაგისტრატურის სტუდენტებს შეუძლიათ.

რა უნდა გააკეთოს დაინტერესებულმა პირმა?

დაინტერესებულმა კანდიდატმა დავალების შესასრულებლად უნდა გამოაგზავნოს არჩეული თემის პირველადი წინადადება და აბსტრაქტი/რეზიუმე.

რა შესაძლებლობები ექნებათ მონაწილეებს?

დაინტერესებულ სტუდენტებს საკვლევი თემის შერჩევამდე შესაძლებლობა ექნებათ:

  • კონსულტაცია გაიარონ ეროვნული ბანკის ექსპერტებთან;
  • მათი დახმარებით მკაფიოდ ჩამოაყალიბონ საბაკალავრო/სამაგისტრო თემის მიზანი, ამოცანა, გადაჭრის გზები, მიიღონ და მოაგროვონ მონაცემები.

ნაშრომის გაგზავნის ვადები

პირველადი წინადადება და აბსტრაქტი/რეზიუმე უნდა გამოიგზავნოს ელ.ფოსტაზე - [email protected] 2021 წლის 29 ნოემბრამდე.

ჯილდო

1. 3-თვიანი ანაზღაურებადი (1000 ლარი, დარიცხული) კვლევითი სტაჟირება.

2. საბაკალავრო/სამაგისტრო თემის მიზანის, ამოცანის, გადაჭრის გზებისა და საჭიროების შემთხვევაში, ეროვნული ბანკის საშუალებით, შესაბამისი ინფორმაციის მიღების შესაძლებლობა.

3. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტთან ერთად გაატარებენ ერთ სრულ სამუშაო დღეს, დაესწრებიან პრეზიდენტის ყველა საქმიან შეხვედრას და მონაწილეობას მიიღებენ ყველა დაგეგმილ ღონისძიებაში.

4. ორივე გამარჯვებულის შესახებ ეროვნული ბანკი გადაიღებს ვიდეო-პროფილს, სადაც ისინი ისაუბრებენ თემის შესახებ.

კონკურსის შესახებ დეტალური ინფორმაცია იხილეთ ბმულზე.