ადამიანის უფლებათა დაცვისა და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის თავმჯდომარე, მიხეილ სარჯველაძე აცხადებს, რომ ქართველი კანონმდებელი კრიტიკას არ იმსახურებს. ასე ეხმაურება ის ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისის (ODIHR) საბოლოო ანგარიშს საქართველოში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეთა დანიშვნაზე. ანგარიშში აღნიშნულია, რომ პროცესი არ იყო საკმარისად სამართლიანი და სანდო, თუმცა, პროცედურულად, ძირითადად, გამართულად ჩატარდა.

"ვფიქრობ, რომ კრიტიკას ნამდვილად არ იმსახურებს ქართული კანონმდებლობა და ქართველი კანონმდებელი. მათ შორის, კონკრეტულად მიღებულ გადაწყვეტილებებთან დაკავშირებით [...]

პროცედურა ჩატარდა [რეკომენდაციების] ზედმიწევნით დაცვით, სრულფასოვნად საიმისოდ, რომ ყველას აბსოლუტურად, ვინც კი დაინტერესებული იყო საკითხით, ყველას შექმნოდა საკუთარი შთაბეჭდილება და სწორედ ინფორმირებული გადაწყვეტილება მიეღო", — განაცხადა მიხეილ სარჯველაძემ.

კანონმდებელი აცხადებს, რომ მოსამართლეთა დანიშვნის ეს პრაქტიკა "კარგი საწინდარია" სამომავლოდ განსახორციელებელი მართლმსაჯულების რეფორმისათვის.

ეუთოს დემოკრატიული ინსტიტუტებისა და ადამიანის უფლებათა ოფისში (ODIHR) აცხადებენ, რომ პარლამენტმა და იუსტიციის უმაღლესმა საბჭომ დაუყოვნებლივ უნდა შეწყვიტოს უზენაეს სასამართლოში დარჩენილ ხუთ ვაკანტურ ადგილზე კანდიდატების შერჩევის პროცესი, ვიდრე არ დასრულდება რეფორმების განხორციელება.

ODIHR-ის განცხადებით, მიუხედავად იმისა, რომ იყო გაუმჯობესება მრავალ მნიშვნელოვან ასპექტში, განსაკუთრებით გამჭვირვალობასთან დაკავშირებით, აღნიშნულ პროცესებისთვის მაინც ხელისშემშლელ ფაქტორს წარმოადგენდა პოლიტიკური არასტაბილურობისა და უნდობლობის გარემო, მუდმივად ცვალებადი საკანონმდებლო ბაზა და დაბრკოლებები სამართლიანობისა და კანდიდატებისთვის თანასწორი პირობების უზრუნველყოფის კუთხით. მათივე შეფასებით, პარლამენტის განხორციელებული დანიშვნის პროცედურის ეტაპი კვლავინდებურად არ ითვალისწინებს საკმარის სამართლებრივ გარანტიებს.

ორგანიზაციამ შეიმუშავა რეკომენდაციები, როგორც იუსტიციის უმაღლესი საბჭოსთვის, ასევე, პარლამენტისთვის და აცხადებს, რომ მათი წაკითხვა უნდა მოხდეს წინა ანგარიშებში მოცემულ რეკომენდაციებთან ერთად.

გაეცანით ODIHR-ის საბოლოო ანგარიშს სრულად: