ეროვნულ დემოკრატიული ინსტიტუტის (NDI) კვლევის მიხედვით, დედაქალაქის მერის, კახა კალაძის საქმიანობა გამოკითხულთა 39%-მა კარგად შეაფასა, 25%-მა კი ცუდად.

ფოტო: NDI

ამავე კვლევის მიხედვით, თბილისის საკრებულოს საქმიანობა კარგად მხოლოდ 17%-მა შეაფასა, ცუდად კი 29%-მა.

ფოტო: ND

კვლევა საზოგადოების განწყობა საქართველოში NDI-ის დაკვეთით CRRC საქართველოს მიერ ჩატარდა. კვლევა დიდი ბრიტანეთის მთავრობის UK aid-ის ფინანსური ხელშეწყობით ხორციელდება,

აღნიშნული კვლევა 13-25 ივლისის პერიოდში საქართველოს მასშტაბით 2 016 სატელეფონო ინტერვიუს წარმომადგენლობითი შერჩევის საფუძველზე, ქვეყნის სრულწლოვან მოსახლეობას შორის ჩატარდა (ოკუპირებული ტერიტორიების გამოკლებით). გამოკითხვის საშუალო ცდომილების ზღვარი არის +/- 1.3%. ამასთან, ცდომილების ზღვარი კითხვების მიხედვით იცვლება. რესპონდენტები შემთხვევითი შერჩევის გზით — ნომერზე დარეკვის მეთოდით, შეირჩნენ. ინტერვიუები ჩატარდა ქართულ, აზერბაიჯანულ, სომხურ და რუსულ ენებზე.