სახალხო დამცველის განცხადებით, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანატმა სასწავლო მასალიდან ჰომოფობიური შინაარსის მატარებელი ლიტერატურა სხვა შესაბამისი სახელმძღვანელოებით ჩაანაცვლა.

"სახალხო დამცველის აპარატმა, ორგანიზაცია თანასწორობის მოძრაობის განცხადების საფუძველზე, სოციალურ და პოლიტიკურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის არჩევითი დისციპლინის პოლიტიკური კულტურის სავალდებულო ლიტერატურა შეისწავლა. შესწავლამ ცხადყო, რომ სასწავლო მასალა ჰომოფობიური შინაარსის შემცველი იყო. სახალხო დამცველის აპარატმა ფაკულტეტის ადმინისტრაციას მიმართა და დეკანთან კონსტრუქციული თანამშრომლობის შედეგად, დისკრიმინაციული ხასიათის სასწავლო მასალა ამოღებულ იქნა სავალდებულო ლიტერატურიდან", — აცხადებს ომბუდსმენი.

სახალხო დამცველი, ასევე, აცხადებს, რომ 2020 წელს სახალხო დამცველის რეკომენდაცია თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტმაც გაითვალისწინა და ორი სასწავლო კურსის მასალის ჰომოფობიური შინაარსის შემცველი სახელმძღვანელოები სხვა ლიტერატურით შეცვალა.