საქართველოს პრეზიდენტმა 8 თავისუფლებააღკვეთილი მსჯავრდებული შეიწყალა. როგორც პრეზიდენტის ადმინისტრაციაში აცხადებენ, შეწყალებულთაგან 3 მსჯავრდებული სრულად გათავისუფლდა, ხოლო 5 მსჯავრდებულს (მათ შორის, 1 ქალ მსჯავრდებულს) დარჩენილი მოსახდელი სასჯელის ვადა გაუნახევრდა.

საქართველოს პრეზიდენტმა შეწყალების აქტი დღეს, 6 მაისს გამოსცა.