ეუთო/ოდირისა და ვენეციის კომისიის მიერ გამოქვეყნებულ დასკვნაში ნათქვამია, რომ საარჩევნო რეფორმის კანონპროექტში ბევრი რეკომენდაცია გათვალისწინებულია, თუმცა ბევრი ფუნდამენტური საკითხი მოუგვარებელი რჩება.

"ერთობლივ მოსაზრებაში აღნიშნულია, რომ საარჩევნო კოდექსის საკანონმდებლო ცვლილების კანონპროექტში არის პოზიტიური ცვლილებები, მათ შორის ისეთები, როგორიცა ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენებისკენ მიმართული ზომების, საარჩევნო შედეგების დადგენის გაძლიერების პროცესი და საარჩევნო დავების გადაწყვეტის პროცესის გაუმჯობესება. თუმცა, შეშფოთებას იწვევს ზოგიერთი შესწორება, მაგალითად საარჩევნო კომისიის დაკომპლექტების წესი. მეტიც, მაშინ, როცა ეუთო/ოდირის და ვენეციის მიერ აცემული რამდენიმე რეკომენდაცია კონკრეტულ ცვლილებებთან დაკავშირებით საარჩევნო კანონმდებლობაში შესრულებულია, ბევრი ფუნდამენტური საკითხი კვლავ მოუგვარებელი რჩება და კვლავ საჭიროა უფრო ყოვლისმომცველი და სისტემური რეფორმა", — წერია დასკვნაში.

მათივე დასკვნაში ნათქვამია, რომ იმისთვის, რომ საარჩევნო და პოლიტიკური პარტიის კანონმდებლობაში ნებისმიერი წარმატებული ცვლილების განხორციელება სულ მცირე სამ მნიშვნელოვან ელემენტზეა დაფუძნებული:

  1. მკაფიო და ყოვლისმომცველი საარჩევნო კანონმდებლობა, სადაც გათვალისწინებულია საერთაშორისო ვალდებულებები, სტანდარტები და წინამდებარე რეკომენდაციები.
  2. ყველა დაინტერესებულ მხარესთან საჯარო კონსულტაციების შემდეგ კანონმდებლობის მიღება ფართო კონსენსუსის საფუძველზე.
  3. პოლიტიკური ვალდებულება, სრულად მოხდეს ამ კანონმდებლობის იმპლემენტაცია.